UDGIVELSE: september 2023

Hæfte 8_Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer_For væg- og dækelementer i letbeton

Beskrivelse

Danmark har anvendt uarmerede letbetonvægge i bygningskonstruktioner i stigende grad igennem de sidste 50 år /1/. Danmark og det øvrige Norden har igennem 25 år /6/ normsat dimensioneringen af de uarmerede vægge og fastlagt regler for typeprøvning og løbende kontrol af elementproduktionerne /6,7/.

I forbindelse med udgivelsen af den nyeste danske letbetonnorm DS 420:2003 /22/ og vedtagelsen af den Europæiske produktstandard for præfabrikerede elementer af letbeton EN 1520:2002 /23/ har BIH foranlediget iværksat en opsummering af erfaringerne med dimensioneringer af uarmerede vægelementer for at give et overblik over udviklingen af dimensioneringsreglerne, af dokumentationen og af sikkerheden.

Arbejdet har resulteret i dette hæfte.

Uarmerede vægelementer

Download