UDGIVELSE: august 2016

Bæreevne af Wirebokse i elementsamlinger

Beskrivelse

Notatet beskriver undersøgelser vedr. fastlæggelse af partialkoefficienter ved projektering af samlinger med wiresløjfer. Der benyttes en beregningsmodel beskrevet i BEF Bulletin No 2 og tilhørende baggrundsdokument. Modelusikkerheden knyttet til beregningsmodellen er bestemt ved at benytte anneks D i EN1990. Partialkoefficienterne er dernæst fastlagt med udgangspunkt i anneks F i DK NA EN1990.

Bæreevne af Wirebokse i elementsamlinger

Download