UDGIVELSE: april 2005

Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton

Beskrivelse

Formålet med udviklingsprojektet har været at finde beregningsmetoder, hvorefter man vil kunne foretage en eftervisning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letklinkerbeton.

Beregningsmetoderne tager udgangspunkt i metoderne, som anvendes for normal beton som nærmere angivet i betonnorm DS 411 og i CEN-normen DS/EN 1992. Beregningerne er endvidere i overensstemmelse med letbetonnormen DS 420 : 2003

Brandmodstandsevne

Download