UDGIVELSE: august 2008

Helvægge og dæk af letbeton - energieffektive boliger (Aug 2008)

Beskrivelse

Denne anvisning er resultatet af et projektarbejde, som BIH har gennemført med henblik på at give et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

I projektet er der anvendt to hustyper - et etplans parcelhus på 195 m² samt et etageboligbyggeri i 5 etager med 12 lejligheder. Begge hustyper er gennemarbejdet energiteknisk med henblik på at fi nde velegnede løsninger, der opfylder fi re energiklasser.

Energieffektive boliger

Download