UDGIVELSE: oktober 2008

Udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer - Bilag

Beskrivelse

Nærværende rapport indeholder testresultater for prøvning af en skruesamling i letbeton.
Rapporten er en del af BIH´s samlingsprojekt 2007. Testresultaterne skal via en teoretisk
bearbejdning anvendes til forbedring, verificering og udbygning af værdierne i BIH´s
hæfter.

Forsøgene er udført i EXPAN A/S´ centrallaboratorium, Brørup.

Bilag til notatet for udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer

Download