Dansk Beton

Albertslund kanalområde: Renoveret kanal er nøglen til klimasikring

Albertslund Kommune har med renovering af en eksisterende vandkanal og forbedret vandafledning klimasikret Albertslund bymidte mod større regnmasser. Derudover har byen fået 12.000 m2 ny betonbelægning og et rekreativt område, der inviterer til leg og ophold.

I centrum af Albertslund var der før i tiden stor risiko for oversvømmelse, når skybrud ramte byen. Den udfordring forsøger Albertslund Kommune at forhindre med et projekt, der gør bymidten modstandsdygtig over for skybrud. Løsningen er en allerede etableret halvanden kilometer lang åben kanal, som i sin tid blev etableret for at udsmykke byrummet. I dag fungerer kanalen som transportvej for regnvandet i stedet for at være “dråben, der fik bægret til at flyde over”. Med øget kapacitet, bedre kontrol over afløbsstrømme og en ny hældning på kanalen kan den nu transportere 90 procent af vandet fra Albertslund Nord, hvor den førhen blot tog sig af fem procent. 

En grundig renovering af kanalen har medført en mere effektiv håndtering af regnvandet og indebærer en genoplivning af hele kanalområdet herunder promenader, torve, byrum, broer og meget mere. Møller og Grønborg er totalrådgiver på projektet, da de blev udpeget som vinder af den 2-fasede konkurrence om Albertslund kanalområde.

Renovering af kanalen

For at skabe tilstrækkeligt fald og afledning af vandmasser er kanalen uddybet fra den vestlige ende med en jævn stigning mod øst. Nogle af de eksisterende betonbolværker langs nordsiden af kanalen er erstattet med stålbjælker og Azobeflager, mens det andre steder har været muligt at renovere de eksisterende betonbolværker med pladsstøbt beton. Betonen er anvendt grundet sin særlige styrke og holdbarhed i vandholdige miljøer. Der er desuden anlagt nye stribroer og brovederlag i pladsstøbt beton.

Kanalen, der leder regnvandet væk fra vejen, har en sluse i modsatte ende, hvor HOFOR kan justere vandstanden. Vandet fra kanalen udledes i et grønt parkområde med fine ”vandhaver” nord for Kongsholmparken i det sydlige Albertslund. Vandhaverne består af nedsivningsområder, der kan forsinke og opmagasinere op mod 55.000 m3 vand og dermed forhindre oversvømmelse af omkringliggende åer og søer.

12.000 m2 betonbelægning skaber værdi for borgere

Gennemgående for projektet har været at skabe robuste og driftsvenlige byrum, der ikke alene skaber æstetiske rum, men samtidig inviterer til rekreative aktiviteter og imødekommer forskellige brugergrupper. Det er lykkedes ved at udvikle blandt andet promenader og torve, der indbyder til ophold og samvær. 

Arealet omkring kanalen er belagt med standardfliser fra IBF Århus betonvarefabrik med mindre felter af tegl og cortenstål. Teglfelterne og cortenstålet bruges sammen med betonen for at fremhæve betonens varme farve. Det er desuden et arkitektonisk valg, at belægningen er belagt i beton, da befæstelserne søger for at passe ind i de omkringliggende, nyrenoverede boligers arkitektur. Betonbelægningen dækker et areal på ca. 12.000 m2 og giver en høj komfort for gående og cyklister.

Kanalhaver

Møller & Grønborg arbejder med et gennemgående koncept om kanalhaver langs kanalen. Kanalhaverne etableres som gennemgående sænkede kanalhaver, der skaber nye zoner til ophold, leg og aktivitet langs hele kanalen. Kanalhaverne er en del af LAR strategien, da kanalhaverne i forbindelse med større regnmængder kan oversvømmes. På særligt udvalgte steder skabes pladser, der strækker sig på tværs af kanalen og tillader ophold ’på vandet’.

Bygherrer:
 HOFOR og Albertslund Kommune
Totalrådgiver: Møller og Grønborg

Læs mere om projektet:

Realdania
Møller og Grønborg

Relateret indhold