Dansk Beton

Klimatilpasning Kokkedal

I Fredensborg Kommune har en ny klimatilpasning været med til at binde Kokkedal bydel sammen og skabe merværdi for borgerne.

Foto: Leif Tuxen for Realdania

Et stort skybrud i 2010 forvandlede Usserød Å i Kokkedal fra en stille fredfyldt å til en stor brusende fod. Skybruddet og de efterfølgende oversvømmelser satte skub i forhandlingerne og diskussionerne om nye klimatilpasninger i Kokkedal bydel i Fredensborg Kommune.

Klimatilpasningerne - en ny løftestang

Projektet blev sat i værk med en vision om at bruge klimatilpasningerne som løftestang for hele Kokkedal bydel. Projektet omkredser en 69 ha. bydel med et grønt ådalsområde, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen.

Klimaprojektet er tænkt sammen med en række andre projekter, som kommunen alligevel stod overfor heriblandt udviklingen af Kokkedals centrale plads og renovering af to boligområder. Hermed får Kokkedal bydel et samlet løft og binder klimatilpasningen sammen med et nyt og rekreativt byrum.

Klimatilpasning og opgradering af byrummet i ét

Når vi snakker klimatilpasninger lyder en renovering af kloakkerne umiddelbart som det mest nærliggende, men det er ikke tilfældet i Kokkedal bydel. I Kokkedal er der nemlig skabt kvaliteter og værdier over jorden. Synlige klimaløsninger opsamler regnvandet ved skybrud, men ud over at opsamle regnvand kan klimaløsningerne benyttes af de 3.000 beboer og besøgende som sociale samlingssteder, der kan aktivere både børn og voksne. Klimaløsninger binder således byen sammen til et rekreativt byrum, som skaber merværdi for borgerne.

Vandleg og bilvask

Visionen om at bruge klimatilpasningen til at løfte en hel bydel afspejles i arkitekternes arbejde. Projektet bruger det opsamlede regnvand til at skabe nye aktiviteter og mødesteder i det offentlige rum. Regnvandet bruges eksempelvis til nyttehaver, områder med vandlege til børn og bilvask med regnvand. Løsningerne er med til at give en ny identitet og stolthed til beboerne i Kokkedal og således er vandets vej blevet borgerens vej.

Det formodes på sigt, at 95 % af regnvandet i Kokkedal bydel vil opsamles i kanaler og søer i stedet for at ende i kloakken, og det gør Kokkedal til en stor inspiration til andre danske byer.

Partnerskabet bag klimatilpasningerne i Kokkedal

Fredensborg Kommune har samarbejdet med Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B.

 

Klik på pilen i højre side af billedet for at se flere billeder.
Foto: Leif Tuxen for Realdania

Foto: Leif Tuxen for Realdania

Foto: Leif Tuxen for Realdania

Foto: Leif Tuxen for Realdania

Foto: Leif Tuxen for Realdania

Læs mere om projektet på Fredensborg Kommunes hjemmeside

 

Relateret indhold