Dansk Beton

Sankt Annæ Plads er sikret mod skybrud

Pladsens midterareal er sænket, og regnvand ledes nu effektivt ud i havnen.

De grønne områder midt på Sankt Annæ Plads i det centrale København skal ikke bare være behagelige at se på og skønt at lege på. Arealet spiller også en væsentlig rolle i den skybrudssikring, som skal forhindre, at ekstreme mængder regnvand giver oversvømmelser i kældrene under husene langs pladsen. Skybrudssikringen blev etableret under en større renovering af Sankt Annæ Plads, som stod færdig i 2016.

Fra forhøjning til skål 

Tidligere var midterarealet det højeste punkt på pladsen, men ved at ændre vejenes fald har pladsen nu i tværsnit fået form som en skål. Det er vel at mærke en skål, hvor midterarealet kan rumme op til 500.000 l regnvand, som bliver ledt bort via fire nye regnvandsledninger. Det underjordiske rørsystem transporterer regnvandet ud i Københavns Havn, som grænser op til pladsen. 

Ifølge Claus Thorsen, chefkonsulent i Sankt Annæ Selskabet, er løsningen udviklet sådan, at vandstanden langs bygningerne på Sankt Annæ Plads ikke overstiger ti cm ved en 100-årsregn. En 100-årsregn refererer til regn, der har en intensitet, der statistisk set ikke indtræffer oftere end hvert hundrede år. 

 

Relateret indhold