Arrangement

Forsvarsindustrielt seminar i Nuuk

FAD's industriseminar i Nuuk blev i september aflyst grundet Covid-19. Nu er der fundet en god løsning, og I/du har nu mulighed for at deltage i et endnu stærkere arrangement i maj 2021.

Samarbejde med Grønlands Erhverv

FAD inviterer til forsvarsindustrielt seminar i Nuuk. Fokus vil være på, hvorledes vi sikrer, at grønlandske og danske virksomheder bliver leverandører i forbindelse med i danske og amerikanske forsvarsrelaterede investeringer i Grønland over de nærmeste år.

FAD har indgået samarbejde med Grønlands Erhverv, der afholder deres store konference, Future Greenland, den 18.-19. maj 2021. Denne konference rummer en række emner og oplæg, som vi skønner, også kan være relevante for danske forsvarsvirksomheder. Vi har derfor lagt vores arrangement 20. maj  i direkte forlængelse af Future Greenland.

Download press release

GO

Praktisk information

Se det foreløbige program for såvel Future Greenland som det forsvarsindustrielle seminar i nedenstående boks. Vi har med gult markeret de indlæg, som vi skønner, er af særlig interesse for de forsvarsindustrielle virksomheder. De fordeler sig på både Future Greenland og vores seminar. For at få det fulde udbytte af arrangementerne anbefaler vi derfor, at deltagerne tilmelder sig begge dele. Programmet er selvfølgelig tentativt, da der kan komme mange ændringer undervejs.

Vi anbefaler, at I også allerede nu reserverer fly og hotel. Vi har forhåndsreserveret et antal værelser på Hotel Hans Egede. Oplys reservationskoden 238844 for at få adgang til disse. 

Vi bliver naturligvis nødt til at tage forbehold over for udviklingen i Covid-19 pandemien, så vi opfordrer til at tage flybilletter, der kan refunderes/ændres, hvis det bliver aktuelt. 

Samlet program

Se det samlede program for Future Greenland den 18.-19. maj og program for Forsvarsindustrielt seminar den 20. maj 2021 lige her. 

Program

Frank Bill

Frank Bill

Faglig ansvarlig

  • Direct +45 3377 3066
  • Mobile +45 2226 0194
  • E-mail fbi@di.dk
Charlotte Blomqvist

Charlotte Blomqvist

Praktisk ansvarlig

  • Direct +45 3377 4717
  • Mobile +45 4050 9093
  • E-mail cblo@di.dk