Forsvarsgalleriet
31.01.20 FAD News

Industriens input til ny forsvarsindustriel strategi

Der er tæt sammenfald mellem en stærk forsvarsindustri og danske sikkerhedsinteresser. Det er derfor vigtigt, at det politisk besluttes, at Danmark fortsat skal have en forsvarsindustri, hvilke teknologier og kompetencer det er vigtigt for Danmark at besidde, og hvilken værktøjskasse der skal til for at fremme dette

S-R-SF-regeringen fremlagde i juni 2014 en National Forsvarsindustriel Strategi. Forsvarsforligskredsen tilsluttede sig efterfølgende strategien. I strategien blev det slået fast, at eksistensen af en dansk forsvarsindustri er afgørende for varetagelsen af en række væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Strategien er dermed et helt afgørende nøgledokument for forsvarsbranchen.

Der er behov for en ny national forsvarsindustriel strategi. Det skyldes først og fremmest, at den sikkerhedspolitiske scene ændrer sig markant i disse år, samt den hastige teknologiske udvikling, der har afgørende betydning for Forsvaret og industrien.

Samtidig er der behov for at der tages nye initiativer, hvis der fortsat skal være en forsvarsindustri i Danmark. Langt hovedparten af omsætningen i branchen leveres af en god håndfuld virksomheder, der langt hen ad vejen bygger deres succes på udviklingsopgaver for forsvaret, der ligger år tilbage. Samtidig sker der en hastig udvikling af virksomheder (særligt cyber, datahåndtering, kommunikation o.l.), der leverer nøgle-teknologi til forsvaret, men ligger uden for den traditionelle forsvarsindustri.

DI tog derfor i efteråret 2018 initiativ til at udarbejde industriens input til det kommende arbejde med en ny national forsvarsindustriel strategi. Arbejdet blev understøttet af et Advisory Board med deltagelse af repræsentanter fra FADs bestyrelse, virksomheder uden for bestyrelsen, Dansk Metal og DTU.

Bidraget til regeringens strategi er nu færdigt. Vi håber herigennem at kunne sætte væsentlige aftryk på den kommende strategi, og sikre at den skaber rammerne for udvikling af forsvarsindustrien i Danmark.

Download industriens input til ny national forsvarsindustriel strategi her

Industriens input til forsvarsindustriel strategi