01-11-19 FAD News

Reviderede tal for omsætning i forsvarsindustrien

En gennemgribende revision af branchestatistikken giver et mere retvisende billede af størrelsen af dansk forsvarsindustri

FAD’s tal for omsætningen i industrien har i længere tid lidt af stigende mangel på data, upræcise indberetninger, og at en del af branchen ikke var repræsenteret i tallene. På den baggrund igangsatte sekretariatet en gennemgribende revision af branchestatistikken, som inkluderer en øget brug af kontingentindberetninger, yderligere inddragelse af ikke-medlemmer samt indarbejdelse af regnskabstal og årsrapporter både til nye tal og konsolidering af eksisterende.

Revisionen har betydet, at nogle omsætningstal er justeret ned, andre er justeret op, og inddragelse af yderligere ikke-medlemmer har i sig selv øget omsætningen med ca. otte pct. Det er sekretariatets vurdering, at de reviderede tal giver et mere retvisende billede af størrelsen af dansk forsvarsindustri. "Prisen" for mere præcise tal er, at de fremover, på grund af de nye datakilder, vil blive offentliggjort med to års forsinkelse. Revisionen er foretaget fra 2014 og frem og viser følgende omsætning i dansk forsvarsindustri:

 

Oprindelig

Revideret

2014

kr. 2.370.856.107

kr. 2.731.592.847

2015

kr. 2.539.915.116

kr. 3.170.967.326

2016

kr. 2.781.904.603

kr. 3.061.528.943

2017

kr. 3.216.594.700

kr. 3.859.875.925

Metoden har fortsat mangler, og data er endnu ikke komplette. FAD vil løbende konsolidere tallene, men forventer ikke større udsving i den forbindelse.