18-11-20 FAD News

Program for Future Greenland den 18. og 19. maj 2021

Download det foreløbige program for Future Greenland den 18. og 19. maj 2021.

De indlæg, som vi skønner, er af særlig interesse for de forsvarsindustrielle virksomheder, vil som sagt være markeret med gul. Desuden vil programmet for det forsvarsindustrielle seminar den. 20. maj 2021 også være at finde til sidst i PDF'en.

Program

Download
Written by:

Stina Dueholt