Strategien for DI Forsvar og sikkerhed

Strategien for DI Forsvar og sikkerhed er blevet udarbejdet af bestyrelsen i efteråret 2020, som skal bane vejen for foreningens fremadrettede arbejde.
Strategien tager sit udspring i bl.a., at de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor, er blevet mere komplekse og kræver en bredere tilgang til sikkerhed i Danmark.

Forsvarsindustrien skal fremadrettet synliggøres mere, herunder industriens bidrag til at varetage Danmarks sikkerhedspolitiske interesser – gennem leverancer til forsvaret, dannelser af strategiske partnerskaber med internationale leverandører og gennem de investeringer, som leverandører laver i industrien med baggrund i modkøbsreglerne. Vi skal fremadrettet være tættere på det politiske niveau og arbejde for at bygge bro mellem forsvarsindustrien og myndighederne. Endeligt skal vi arbejde for at skabe bedre vilkår for branchen både i forhold til leverancer til forsvaret, men særligt vedrørende eksport og de gældende modkøbsregler. 

Derfor har strategien fokus på fire hovedindsatser, som skal nedsætte foreningens hovedprioriteringer fremadrettet.