22.11.21 FOS Nyheder

Digital database over danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

Nu kan du indsende  jeres test-, demonstrations-og udviklingsfaciliteter og blive en del af den digitale kortlægning, der skal styrke Danmark som førende testland.

Foto: Industriens Fond

Vær med til at bidrage den digitale database 

IDA, ATV, Dansk Metal og Dansk Industri er i gang med at etablere en digital database over danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter finansieret af Industriens Fond. Formålet er at styrke Danmark som førende testland og sikre danske virksomheder et overblik og nem adgang til testfaciliteter til udvikling og innovation. 

Læs mere om projektet her

Rambøll har ansvaret for kortlægningen og udviklingen af databasen over de kommende måneder. Dog er relevansen og kvaliteten af den digitale kortlægning afhængig af din hjælp. Du bidrager til projektet ved at registrere og synliggøre jeres test- demonstrations- og udviklingsfaciliteter på den digitale platform. På den digitale platform vil det derefter være muligt for for eksempel virksomheder, universiteter og offentlige aktører at fremsøge jeres test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Den digitale database forventes at blive offentliggjort i marts 2022.

I kan indtaste oplysninger om jeres faciliteter ind i dette spørgeskema:  

Skabeloner

Spørgeskema

Åben Rambølls spørgeskema

Deadline for at indsende oplysninger om faciliteten er d. 15. december 2021. Hvis I har mere end én facilitet, skal I indsende én særskilt besvarelse, for hver facilitet. Dette gøres ved enten at åbne linket på ny for hver facilitet eller trykket på linket til sidst i spørgeskemaet, hvor et nyt skema vil åbne til at indtaste den næste facilitet. 

Hvilke testfaciliteter er relevante?

Jeres faciliteter er relevante for den digitale kortlægning, hvis den er indeholdt i følgende definition:

"Et fysisk eller virtuelt miljø, hvor brugere fra fx virksomheder, universiteter og offentlige selskaber kan udføre eller få udført test, demonstration og/eller udvikling af nye produkter, services, processer eller organisatoriske løsninger. Herunder skal faciliteten have en etableret forretningsmodel og/eller service tilknyttet samt kunne tilgås efter aftale."

 

Relateret indhold