26.05.21 FOS Nyheder

Til morgenmøde om et stærkt cyberforsvar

I går deltog Joachim Finkielman, direktør for FAD, i Altingets og Det Udenrigspolitiske Selskabs morgenmøde, hvor fokus var på sikring af  dansk forsvar med henblik på cyberområdet. På mødet deltog bl.a. forsvarsminister Trine Bramsen. Cyberområdet er en brændende platform, som Joachim Finkielman også udspecificerer i sit blogindlæg i DI Business.

Altingets livestream

Foto: Altinget

"Fra fodsoldater til cybersoldater" 

... var overskriften på gårdagens morgenmøde, der blev afholdt i Altingets Gaard. For hvordan uddanner vi vores soldater, så de matcher den teknologiske udvikling - hvordan udvikler vi vores soldater fra fodsoldater til cybersoldater?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev debatteret af forsvarsminister Trine Bramsen, som anser cyberområdet for et vigtigt fokuspunkt, som alle sektorer bør vægte højt i deres daglige arbejde - hvilket især også gælder forsvars- og aerospaceindustrien. Danmark skal både nationalt og internationalt stå stærkere. Generelt har den traditionelle slagmark udviklet sig i en retning, hvor det er essentielt, at vi kan følge med for ikke at blive tabe slaget. I dag kan fjenden angribe i cyberspace ved for eksempel at deaktivere fjendens kampvogne. Eller angribe sundhedsystemet under en pandemi, som set i Irland forrige fredag og dernæst kræve løsesummer i tilbagebetaling. 

Den digitale udvikling sætter næsten ingen stopper for, hvad vi kan udvikle og opnå, men vi bør huske på, at de samme muligheder lader sig åbne op for the "bad guys." Tag nu bare cyberangrebet mod amerikanske Colonial Pipeline, hvor 9000 kilometer rørledning blev lammet tirsdag den 11. maj. Pludselig stod tusindvis af amerikanere uden brændstof. Hackergruppen Dark Side stod bag angrebet og krævede 30 millioner i løsepenge. 

Det er altså ikke småting, der kan ramme vores samfund, når krisen først lurer rundt om hjørnet. 
Joachim Finkielman udtaler: 

- Et af de vigtigste fokuspunkter fra dagens møde var, at cyber er en samfundsudfordring, som kræver en forstærket dialog og samarbejde mellem offentlige og private aktører. Tillid, tætte relationer og opbygning af kompetencer er afgørende.
Danske cybervirksomheder kan bidrage substantielt til dansk sikkerhed. Men det kræver fornyet fokus og anerkendelse af, at cyber er et strategisk teknologiområde, som Danmark ønsker at holde og udvikle på egne hænder.

Morgenmøde i Altingets Gaard. - Afgørende, at vi sikrer et stærkt cyberforsvar, udtaler forsvarsminister Trine Bramsen.

Foto: Forsvarsministeriet

Danske cybervirksomheder kan skabe dansk robusthed

Af samme årsag har FAD valgt at etablere en styregruppe for FAD Cyber, som skal sætte mere lys på og bygge bro mellem den kommercielle og den politiske dagsorden på cyberområdet til gavn for hele Danmarks sikkerhed. Her har fem kandidater fra fem af FAD’s cybermedlemsvirksomheder til opgave at styrke og videreudvikle samarbejdet på tværs i forsvarsindustrien på cyberområdet.

Styregruppemøde nummer to blev afholdt mandag den 17. maj i Industriens Hus, hvor målsætningen var klar: At styrke Danmarks robusthed og sikkerhed qua danske cybervirksomheder, som kan støtte op om lige præcis denne agenda. 

Læs mere om FAD Cyber og styregruppen

Men bør cyberrelaterede spørgsmål kædes sammen med den generelle strategi for den forsvarsindustrielle branche? Svaret er ja, og det er der flere vigtige grunde til.

En af de helt centrale grunde er vigtigheden i at sikre forsyningskæderne til forsvaret og beredskabet, så Danmark bevarer robustheden, når krisen rammer os. Derfor giver det på cyberområdet mening at købe dansk, når det er muligt og relevant. Cyberangreb såsom de to ovenstående i USA og i Irland, skaber opmærksomhed på vigtigheden i at komme helskindet igennem en cyberkrise – ultimativt helt uafhængigt af andre landes bistand. Vi har heldigvis tætte allierede og samarbejdspartnere, men når krisen rammer, som vi har set det under Covid-19, er det vigtigt, at vi hver især kan og vil tage  ansvar.

Joachim Finkielman (JOFI)

JOACHIM BLOGGER

Læs DI Business

Relateret indhold