15.06.21 FOS Nyheder

FAD skifter navn til DI Forsvar og sikkerhed

Navneskiftet har været et tydeligt ønske fra Bestyrelsen og en del af en ny strategi. I går blev navnet godkendt på generalforsamlingen, og vi kunne endelig lancere det nye DI Forsvar og sikkerhed.

Fra venstre: Formand, Jan Werner Jensen, Forsvarsminister, Trine Bramsen, direktør for DI Forsvar og sikkerhed, Joachim Finkielman

Foto: Søren Nielsen, DI

En tydeligere integreret del af DI

Torsdag den 17. juni fyldte Forsvars- og Aerospaceindustrien (FAD) 25 år, hvilket blev fejret med generalforsamling, konference og efterfølgende middag i Industriens Hus for alle FAD's medlemmer.

Med et tilbageblik på forsvarsindustrien de seneste 25 år, står det dog også klart, at vi er et andet sted, end vi var dengang. I dag er det ikke kun krudt og kugler, der ligger og lurer i det danske trusselsbillede, men ligeså vel avancerede droner og højteknologiske hackere i cyberspace. 

De klassiske betegnelser for en forsvarsvirksomhed er blevet udvisket med tiden, og den danske forsvarsindustri dækker over langt flere forsvarsvirksomheder og kompetencer end tidligere. 

Af samme årsag er der brug for et større sikkerhedspolitisk fokus, en styrkelse af samarbejdet med SMV'er samt fokus på de teknologier, der kan bidrage til at forstærke interessevaretagelsen af dansk sikkerhed. 

Derfor bliver FAD til DI Forsvar og sikkerhed, hvilket betyder, at vi først og fremmest bliver en mere integreret del af DI. Dette vil give os et stærkere ståsted i forhold til vores politiske stemme og dermed medlemmerne mulighed for et større indspil til beslutninger på det politiske plan. Det nye navn skildrer derfor også et tydeligt ønske om at samarbejde mere på tværs med andre dele af DI og dermed åbne op for vores medlemmers muligheder for at bevæge sig mere på tværs af sektorer. DI Forsvar og sikkerhed er derfor Danmarks brancheforening for forsvars-, rum og sikkerhedsindustrien.

Direktør for DI Forsvar og sikkerhed Joachim Finkielman byder velkommen

Bestyrelsen blev genvalgt til Generalforsamlingen. Fra venstre: Joachim Finkielman, Direktør for DI Forsvar og sikkerhed, Poul Skadhede, Koncerndirektør, Valcon A/S, Jes Munk Hansen, CEO, Terma A/S, Helle Specht, Adm. direktør, TenCate, Peder R. Pedersen, Direktør, Weibel Scientific A/S, Jan Werner Jensen, Formand og direktør, Hydrema, Michael Holm, CEO, Systematic A/S, Heino Lundgren, Adm. direktør, SAAB Danmark A/S, Jeppe Handwerk, Næstformand og adm. direktør,  Copenhagen Group og Niels Buus, Adm. direktør, GomSpace

 

 

Tale fra Forsvarsminister, Trine Bramsen

Chef for FMI, Kim Jesper Jørgensen og Forsvarsminister, Trine Bramsen

Paneldebat med CenSec, Naval Team Denmark, Danske Maritime og Dansk Erhvev. På billedet: Direktør for CenSec, Klaus Bolving og direktør for DI Forsvar og sikkerhed, Joachim Finkielman

Den bagvedliggende proces

Tilbage i efteråret 2020 har FAD’s bestyrelse udarbejdet en ny strategi for foreningen. Strategien tager sit udspring i bl.a. noget af det ovenstående; nemlig at de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor, er blevet mere komplekse og kræver en bredere tilgang til sikkerhed i Danmark.

Forsvarsindustrien skal fremadrettet synliggøres mere, herunder industriens bidrag til at varetage Danmarks sikkerhedspolitiske interesser – gennem leverancer til forsvaret, dannelser af strategiske partnerskaber med internationale leverandører og gennem de investeringer, som leverandører laver i industrien med baggrund i modkøbsreglerne. Vi skal fremadrettet være tættere på det politiske niveau og arbejde for at bygge bro mellem forsvarsindustrien og myndighederne. Endeligt skal vi arbejde for at skabe bedre vilkår for branchen både i forhold til leverancer til forsvaret, men særligt vedrørende eksport og de gældende modkøbsregler. 

Forvandlingen fra FAD til DI Forsvar og sikkerhed blev besluttet på generalforsamlingen i går, hvortil også logo og strategien blev fremvist. Navnet afspejler det nye strategiske sigte og det faktum, at forsvaret fremadrettet i højere grad end tidligere får opgavesæt indenfor samfundssikkerhed. Det nye navn skildrer også et ønske om at samarbejde mere på tværs med andre dele af DI, og navnet lader sig afspejle i FAD's gamle engelske titel, som er Danish Defence and Security Industry Association.

Publikationer

Læs strategien for DI Forsvar og sikkerhed

Download onepager

Relateret indhold