13.07.21 FOS Nyheder

Mød teamet i DI Forsvar og sikkerhed

DI Forsvar og sikkerheds sekretariat har været under udvikling det seneste stykke tid bl.a. med Joachims tiltrædelse i april og navneskift i juni. Læs mere om, hvad vores ambitioner er for foreningen, og hvordan du kan bruge os hver især.

Fra venstre: Henrik Navntoft Sønderskov, Stina Dueholt, Marlene Frandsen og Joachim Finkielman.

Vi arbejder for at sætte den danske forsvarsindustri øverst på dagsordenen 

DI Forsvar og sikkerhed er mere end bare et sekretariat. Vi er en brancheforening, der er tæt forankret i Dansk Industri og trækker derfor på de mange ressourcer og kompetencer hos vores dygtige kollegaer. Men vi benytter os også af den store viden og erfaring, der ligger hos jer medlemmer. 

Danmarks brancheforening for forsvars,- rum-og sikkerhedsindustrien kæmper for, at I får de bedste rammer for at kunne udvikle, eksportere og bidrage til gavn for dansk sikkerhed – det er derfor, vi er her og med jeres hjælp og input, kan vi komme langt.

Ved blandt andet at være i tæt dialog med politikere, embedsmænd, samarbejdspartnere på både nationalt såvel som internationalt plan, arbejder vi hver dag benhårdt for at sætte den danske forsvarsindustri øverst på dagsordenen. Vi afvikler arrangementer og netværksseminarer-og møder, der tilsammen danner det bedste afsæt for danske forsvarsvirksomheder.  

Sekretariatet bag DI Forsvar og sikkerhed sidder til dagligt i Industriens Hus. Vi arbejder for at understøtte branchens interesser ved at engagere os aktivt i forhold til nationale og internationale myndigheder samt arbejde målrettet med internationale leverandører. Alt i alt en rigtig spændende hverdag, hvis vi selv skal sige det. 

Hvem er hvem?

På nuværende tidspunkt består sekretariatet af direktør Joachim Finkielman, chefkonsulent Henrik Navntoft Sønderskov, koordinator Marlene Frandsen og studentermedhjælper og kommunikationsansvarlig Stina Dueholt. I løbet af efteråret vil der dog træde en ekstra konsulent til, som skal hjælpe sekretariatet med at skabe struktur og overblik i brancheforeningen og den dertilhørende højteknologiske og dynamiske branche. 

I nedenstående vil du kunne danne dig et bedre indtryk af, hvem vi er, og hvordan du kan bruge os. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os lige her. 

 

Joachim Finkielman

imagezvma.png

Joachim Finkielman er direktør for DI Forsvar og sikkerhed og tiltrådte i april 2021. Hans primære opgave er at skabe en tættere dialog og sammenhængskraft med det politiske niveau og dermed sørge for, at foreningen opleves som en naturlig sparringspartner - et klart ønske fra bestyrelsens side af. Dette ses blandt andet i praksis ved vores navneskift i juni måned, som signalerer et stærkere ståsted i forhold til vores politiske stemme, men også et ønske om at samarbejde mere på tværs med andre dele af DI. Læs mere om navneskiftet lige her.

Joachim kommer fra en stilling som vicedirektør i Beredskabsstyrelsen og har derudover over 20 års erfaring fra Forsvarsministeriet.

Joachims ambitioner for DI Forsvar og sikkerhed er, at vi bliver en mere betydningsfuld stemme på det politiske niveau, mens vi samtidigt formår at udvikle os på det strategiske plan, i henhold til bestyrelsens strategi for foreningen. Den nye strategi for DI Forsvar og sikkerhed kan du læse her.

Hvornår skal du bruge Joachim?

Du kan bl.a. bruge Joachim som sparring på det forsvarspolitiske område og vedrørende NATO og EU. Du kan også bruge Joachim, hvis du har brug for sparring eller vejledning i forbindelse med vedtagelse af nye lovforslag, strategier eller politiker på det forsvarspolitiske område. Du er også velkommen til at tage kontakt til Joachim, hvis du har nye ideer til DI Forsvars og sikkerhed eller har spørgsmål til dit medlemskab. Endelig er du velkommen til at tage kontakt til Joachim, hvis du har information, som kunne være relevant for DI Forsvar og sikkerhed og vores medlemmer.

Henrik Navntoft Sønderskov

imagez9iam.png

Henrik Navntoft Sønderskov er chefkonsulent hos DI Forsvar og sikkerhed og startede i november 2020. 

Henrik kom fra en stilling som chefkonsulent inden for Forsvarsministeriets ressoriområde, med mange års erfaring med politik- og strategiudvikling i ind- og udland fra bl.a. Forsvarskommandoen. Han er uddannet sociologi fra Københavns Universitet med fokus på national og international politik og organisationsudvikling. Derudover er han tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektorved Institut for Management, Samfund og Kommunikation, MSC.

Henriks ambition for DI Forsvar og sikkerhed er særligt at tilsikre, at DI Forsvar og sikkerhed som organisation fungerer og udvikles som tidssvarende og relevant for medlemmer og interessenter i ind- og udland. Udover at udvikle og kvalitetssikre det politiske arbejde inden for eksempelvis cyber og rumområdet, fokuserer han bl.a. på at udvikle, kvalificerer og målrette samarbejdet med udlandet og ikke mindst øge antallet af relevante arrangementer i udlandet. Derudover sikre at DI forsvar og sikkerhed når ud til nye og potentielle medlemmer. Her især i forlængelse af navneskiftet, hvor ønsket om at række bredere ud står klart; forsvarsvirksomheder er ikke kun krudt og kugler, og mange dygtige danske virksomheder kan bidrage til en stærkere dansk forsvarsindustri.  

Hvornår kan du bruge Henrik?

Du kan bl.a. bruge Henrik, når du har sikkerhedspolitiske eller andre typer spørgsmål inden for vores fem netværksgrupper, som du kan læse mere om lige her. Du er også velkommen til at booke Henrik til oplæg om emner inden for DI Forsvar og sikkerhed.

Marlene Frandsen

imagezlrj.png

Marlene Frandsen er koordinator i DI Forsvar og sikkerhed. Hun har bl.a. ansvaret for alle administrative opgaver relateret til foreningen og virksomhedernes medlemskab. Derudover har hun ansvaret for koordinering og udsendelse af medlemsinformationer samt invitationer til medlemsarrangementer og i det hele taget at sikre sammenhæng og overblik i alle foreningens aktiviteter. 

I hverdagen sørger hun for at skabe en overskuelig og sammenhængende hverdag for Joachim Finkielman, hvor der er plads til prioritere medlemskontakt, medlemsbesøg og politisk interessevaretagelse.

Derudover står Marlene også i spidsen for at byde nye medlemmer velkommen og sørge for, at de bliver engageret i foreningen og kender til DI Forsvar og sikkerheds medlemstilbud.

Marlenes ambition for DI Forsvar og sikkerhed er at skabe en forening, hvor vejledning og rådgivning til medlemmerne går hånd i hånd med de politiske målsætninger. Hun arbejder hver dag for at skabe værdi for medlemmerne af foreningen.

Marlene startede i DI Forsvar og sikkerhed i december 2020 og var før dette koordinator hos DI Rådgiverne.

Hvornår kan du bruge Marlene?

Du kan bruge Marlene, når du har brug for hjælp med tilmelding til arrangementer eller andre spørgsmål vedrørende DI Forsvar og sikkerhed aktiviteter. Skal du have en sikkerhedsgodkendelse eller hjælp til dette, er det også Marlene du skal have fat i.

Stina Dueholt

image891cb.png

Stina Dueholt er studentermedhjælper i DI Forsvar og sikkerhed. Hun sidder med alt det kommunikative, og det er derfor hende, som står for opdatering af website og tilhørende nyheder. DI Forsvar og sikkerheds medlemsportrætter bliver skrevet af Stina, og hun er derfor tit med ude på medlemsbesøg.

Stina er ligeledes ansvarlig for DI Forsvar og sikkerheds sociale medier, hvor hun styrer LinkedIn og Twitter
Mindst en gang om måneden, sender DI Forsvar og sikkerhed et nyhedsbrev ud, hvilket Stina også står i spidsen for. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev lige her.

Stina er igang med en kandidat i Kommunikation på Aalborg Universitet i København, hvor hun snart skal til at skrive sit speciale. 

Hvornår kan du bruge Stina?

Du kan bl.a. bruge Stina, hvis du vil have ændret noget på website. Du er også meget velkommen til at kontakte Stina, hvis dig og din virksomhed godt kunne tænke sig et medlemsbesøg fra DI Forsvar og sikkerhed, hvori et medlemsportræt vil være omdrejningspunktet for besøget. 

Konsulent

imagezsest.png

DI Forsvar og sikkerhed ansætter en ny konsulent. Vi regner med at afholde samtaler efter sommerferien, og at den nye konsulent derfor kan starte til oktober.

Relateret indhold