15.09.21 FOS Nyheder

Konstabler får endeligt bevis på deres kompetencer - sort på hvidt

Forsvarsminister Trine Bramsen har lanceret en aftale, som er indgået med relevante fagforeninger, der giver  soldater papir på deres uddannelse ved Forsvaret. En aftale vi, i DI Forsvar og sikkerhed, hilser velkommen.

Foto: Anders Fridberg

En win-win situation for både soldater og Forsvaret

DI Forsvar og sikkerhed byder ny aftale kærligt velkommen, der indbefatter en ny erhvervsrettet konstabeluddannelse. Aftalen skal tydeliggøre soldaters kompetencer og dermed skabe de bedste forudsætninger for en fremtid i erhvervslivet. Førhen er det ikke lykkes at blive enige om en optimal model, der kunne give soldater dokumentation for deres kompetencer og erfaring, men nu er en løsning fundet. 

Med den nye erhvervsrettet konstabeluddannelse bliver alle faglærte, og man vil derfor nå ud til flere unge, som måske ikke havde overvejet Forsvaret som en mulighed. 

Aftalen blev lanceret den 16. september af Forsvarsminister Trine Bramsen. Selve initiativet stammer fra det indeværende forsvarsforlig, hvor det fremgår, at Forsvaret bør understøtte medarbejdernes muligheder for videreansættelse og uddannelse i og udenfor Forsvaret. Det er derfor glædeligt, at soldaterne nu får papir på deres kompetencer således, at ovenstående initiativ efterleves i en højere grad.

Vi skylder vores soldater at give dem papir på deres kompetencer. Kompetencer der kan drages nytte af igen og igen - hvad enten det drejer sig om gode lederegenskaber eller evnen til at vedligeholde det store overblik. Der er mangel på arbejdskraft i erhvervslivet, og aftalen vil bidrage til at skabe stillinger som konstablerne let kan tiltræde efter endt konstabeluddannelse. Mulighederne på arbejdsmarkedet vil altså styrkes. 

Derudover vil det også bidrage til landets sikkerhed, da det vil gøre uddannelse og job i Forsvaret mere attraktivt, når mulighederne lader sig åbne på både det civillie såvel som på det militære plan. Det er en win-win situation for alle parter, som skaber muligheder på samtlige niveauer.

Læs mere på Forsvarsministeriets website lige her

Niveau 4

... indplaceres uddannelsen på i kvalifikationsrammen for livslang læring

Cirka 3 år og måneder

... varer erhvervsuddannelsen for konstabler

Forsvarsbudgettet

... i 2022 og 2023 finansieres ordningen indenfor. Derefter skal der findes penge i et nyt forlig

Påbygningsmodel

... tilbydes de faglærte konstabler efterfølgende, der giver kompetencer målrettet videre karriere i forsvaret eller udvalgte civile brancher

Relateret indhold