04.01.22 FOS Nyheder

Europæisk forsvarsfond med op til 8 mia. euro skaber muligheder for danske virksomheder

EU Kommissionen har lanceret en forsvarsfond, som har til hensigt at styrke forskning og udvikling af forsvarsmateriel i EU på tværs af lande. Der er afsat op mod 8 mia og nu er der mulighed for, at jeres virksomhed kan melde sig til processen om at udforme projekterne.

EU Kommissionen har lanceret en forsvarsfond, hvor der er afsat op mod 8 mia. euro i perioden 2021-2027. Danmark arbejder målrettet for, at så mange danske virksomheder som muligt får mulighed for at byde ind på konkrete projekter, der udbydes en gang om året.

Pt. arbejdes der på at udforme arbejdsprogrammet for 2022, herunder formulere de projekter, der skal udbydes. Nu er der mulighed for, at jeres virksomhed kan melde sig til processen om at udforme projekterne. Det kan både give mulighed for senere at byde ind, men også at få skabt netværk med andre interesserede virksomheder. Arbejdsprogrammet skal være færdigt i slutningen af april/starten af maj. Også selve budrunden har frist til efteråret 2022. Læs mere om forsvarsfonden her

Såfremt ovenstående har interesse, så fremsend svar til jofi@di.dk. Bemærk, at fristen er kort, og vi skal anmode om svar senest den 9. januar. 

På siden for interessetilkendegivelse om EU's Forsvarsfond 2022-2023 finder I tre dokumenter: 

  1. En oversigt over projekter i 2022 programmet, hvor det er angivet, om der er udtrykt dansk interesse
  2. Et udkast til programmet for 2022, hvor der er lidt flere detaljer om hvert enkelt program
  3. Et skema, hvor interesse for emner til 2023 programmet skal indsættes i et projektdokument. Der bør her være tale om et projekt, i forlængelse af en aktivitet, hvor I allerede er i gang med samarbejdspartnere. Eller en aktivitet, hvor i sammen med andre kan se konturerne af et relevant tema for 2023.

Det tredje dokument er mest interessant for virksomheder, der allerede er engageret i forsvarsfonden. 

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold