13.09.22 FOS Nyheder

Markant løft til indsatsen for danske veteraner

Flagdagen markerer respekt og hæder af nuværende og tidligere tjenestegørende, der har været udsendt på baggrund af en politisk truffet beslutning. Indsatsen for vores veteraner er vigtig hver dag, og det nye Partnerskab skal sikre, at vi står sammen tager socialt ansvar året rundt.

I april iværksattes et nyt initiativ om etablering af et partnerskab for danske veteraner. Partnerskabet omfatter alt fra Forsvarsministeren til Danmarks Veteraner og Dansk Industri ser det også som stor ære at løfte sin del af ansvaret.

Tjenestegørende personel i Danmark løfter dagligt en enorm opgave, der direkte relaterer sig nationens udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske interesser. De er indsat i opgaveløsning med livet som indsats, og det er kun rimeligt at vi som samfund også står klar til at hjælpe dem” siger Joachim Finkielman, underdirektør for DI Forsvar og Sikkerhed og tilføjer ”vores veteraner besidder en enestående faglighed og sikrer, at vi som samfund er agilt rustet til at agere i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed”.

Partnerskabets overordnede formål er at anerkende vores veteraner og støtte de veteraner, der er udfordret grundet deres tjeneste. Partnerskabsaftalen sikrer en bred indsats på tværs af stat, kommuner og arbejdsmarked. Igennem samarbejde, videndeling og fælles indsatser vil parterne arbejde for følgende konkrete tiltag:

  • Flere skadede veteraner i job.
  • Bredere anerkendelse af veteraner i kommuner og virksomheder.
  • Anerkendelse af virksomheder og kommuner, der gør en forskel for veteraner.
  • Styrkelse af samarbejdet mellem Forsvarsministeriet, kommuner og erhvervslivet.
  • Videreudvikling af eksisterende tiltag vedrørende veteraner og beskæftigelse.

Vi ser frem til at deltage i møder mindst en gang årligt mhp. at evaluere status og effekt af iværksatte indsatser, samt finpudse det kommende års arbejde.

 

Læs mere via FMN's egen hjemmeside: https://www.fmn.dk/da/nyheder/2022/partnerskab-skal-give-veteranindsatsen-et-markant-loft/

Eller se selve hensigterklæringen her: Partnerskaber om veteraner Hensigtserklæring (fmn.dk)

Relateret indhold