Arrangement

Gå-hjem-møde om den første danske doktrin for cyberspaceoperationer

For første gang er der sat pen til papir i forhold til Forsvarets evne til at agere militært i cyberspace. Kom med til gå-hjem-møde om Forsvarets nye Værnsfælles Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer.

Cyberspace griber ind i alle aspekter af samfundet og militære aktiviteter i cyberspace kan i dag påvirke et samfund på samme måde som aktiviteter i de fysiske og klassiske kampdomæner. Øget digitalisering og teknologisk udvikling skaber nye sårbarheder (netværk og systemer skal beskyttes) og samtidigt giver det nye muligheder, der kan udnyttes til at opnå militære fordel.  

Bliv klogere på Forsvarets bestræbelser på at opnå en effektiv kapabilitet til at operere defensivt såvel som offensivt i cyberspace, og hvilke perspektiver det giver for bl.a. det militære/civile samarbejde.    

Mødet er arrangereret af FAD og Forsvarsakademiet.

Arrangementet foregår på dansk. Der vil undervejs i mødet være mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Program

    • 15:00 Velkomst v/Chefkonsulent Nikolaj Mølsted Andersen, FAD

    • 15:10 Doktrin for Militære Cyberspaceoperationer – v/Kaptajnløjtnant Henrik Palbo, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet

    • 15:50 Doktrinen set fra industriens side v/ Kasper Carøe, Combitech

    • 16:30 Tak for i dag