Arrangement

DI Forsvar og sikkerheds ordinære generalforsamling

DI Forsvar og sikkerheds ordinære generalforsamling afholdes mandag den 27. juni kl. 14.00-17.00 i Termas ny lokaler i Søborg på adressen Sydmarken 44A, 2860 Søborg. Selve generalforsamlingen påbegyndes klokken 14.

I henhold til foreningens vedtægter § 8

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Gennemgang af budget for indeværende regnskabsår
  5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af kritisk revisor
  8. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
  9. Eventuelt

Det følger af §8 i foreningens gældende vedtægter, at forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige Generalforsamling, senest skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. fredag den 17.juni.

Forslag sendes til DI Forsvar og sikkerhed via e-mail: di-fos@di.dk

Senest 8 dage før Generalforsamlingen, dvs. søndag den 19. juni, sendes dagsorden for Generalforsamlingen, årsregnskab og evt. øvrige bilag til medlemmerne.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Generalforsamlingen, kan du afgive en fuldmagt i højre side. 

Efter Generalforsamlingen er der et kort konstituerende bestyrelsesmøde. 

Når den formelle generalforsamling er slut, afholder vi en ”minikonference” om DI Forsvar og sikkerheds arbejde med SMV’er. Her får vi lejlighed til at få belyst forskellige perspektiver for arbejdet med at styrke SMV-indsatsen i foreningen. Vi arbejder på at sikre Forsvarsministerens deltagelse i den sidste del af programmet. Dagen afsluttes med et glas og en mulighed for at ønske hinanden en god sommer.