Arrangement

DI Forvar og sikkerheds ordinære generalforsamling 2024

DI Forsvar og sikkerheds ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. maj kl. 14.00-18.00 på Aalborg Universitet i Aalborg. Generalforsamlingen påbegyndes kl. 14 og vil blive efterfulgt af et par timer med fagligt indhold. Fra kl. 17.15 - 18.00 byder vi på netværk samt lidt snacks og drikkevarer, så vi kan ønske hinanden en god sommer.

Fra kl. 14.00 - 14.45 ca. afvikler vi den ordinære generalforsamling.

I henhold til foreningens vedtægter § 8

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Gennemgang af budget for indeværende regnskabsår
 5. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
 8. Eventuelt

Det følger af §8 i foreningens gældende vedtægter, at forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, senest skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. mandag den 20.maj 2024.

Forslag sendes til DI Forsvar og sikkerhed via e-mail: di-fos@di.dk

Senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 22. maj 2024, sendes endelig dagsorden for generalforsamlingen, årsregnskab og evt. øvrige bilag til medlemmerne. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive en fuldmagt - se boksen i højre side. 

Efter generalforsamlingen vil der være et kort, konstituerende bestyrelsesmøde, før det resterende program for dagen påbegyndes.

Det faglige program

Fra kl. 15.15 blænder vi i samarbejde med Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC) op for et spændende, fagligt program, hvor vi har fokus på tre forskellige temaer:

Kl. 14.45-15.15: Ankomst, kaffe og kage

Kl. 15.15-15.45: Dansk forsvarsløft og triple helix-samarbejdet

 1. Velkomst v/rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet og næstformand i Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC)
 2. Industriens bidrag og rolle v/direktør Joachim Finkielman, DI Forsvar & Sikkerhed
 3. Innovation og anvendelse af økosystemet – Ukraine som case v/CEO Charlotte Wetche, CenSec
 4. Nationalt løft af forsvarsteknologi v/ Lars Bo Larsen, Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Kl. 15.45-16.45 Cases om potentialet for samarbejdet mellem industri og forskning

 1. Case 1: Maritime modulære teknologier og skibsbygning i Danmark med internationalt perspektiv v/direktør og institutleder Kasper Hallenborg, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, og Sales Director Søren Nordby, SH Defence
 2. Case 2: Kunstig intelligens og ændringen af krigens natur med autonome systemer, luftovervågning og dansk bidrag til europæisk missilforsvar v/lektor Peter Nielsen, Aalborg Universitet, og CEO Nikolaj Bramsen, Systematic
 3. Case 3: Rumteknologier v/Henning Heiselberg, DTU Space, og Teknisk leder på BIFROST-projektet Dennis Hansen, Space Inventor 

Kl. 16.45-1700: Opsamling på cases og vejen frem v/ Lars Bo Larsen, NFC, Charlotte Wetche, CenSec og Joachim Finkielmann, DI Forsvar og sikkerhed. 

Kl. 17.00-18.00: Dagen afsluttes med netværk og reception, hvor vi byder på snacks og lidt at drikke, så vi kan ønske hinanden god sommer.