Land

En netværksgruppe for de virksomheder som er, eller har intention, om at blive underleverandør med henblik på landbaseret forsvarsmateriel

Netværksgruppen Lands vigtigste aktivitetsområde er at samle medlemmer og udenlandske forsvarsentreprenører på forretningsmøder, OEM-produktionsfaciliteter, forsvarsudstillinger osv. for at lægge grunden til gensidig forretningsudvikling.

Fra og med 2020 er Land og aktiviteterne fokuseret på områder som transatlantisk B2B-samarbejde, der arbejder på at etablere en nordisk regional erhvervelsesstrategi mod nordisk industri og opbygge et tæt partnerskab mellem nordiske industrier på B2B-niveau.

Der er desuden et stort fokus på at øge dansk forsvarsindustris muligheder og deltagelse i Europa-Kommissionens forsvarshandlingsplan og ikke mindst den Europæiske Forsvarsfond. I forlængelse af det, der fremmer dansk forsvarsindustris evne til at deltage i ovennævnte projekter på trods af Danmarks valg om EU-forsvarssamarbejde på nationalt politisk niveau - og derved maksimere dansk industris deltagelse i indkøb til det danske forsvar.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef

Direktør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk