Danmarks Nationale kontaktpunkt for EDF

Hvad er et 'National Focal Point'?

'National Focal Points' er nationale strukturer etableret og finansieret af EU's medlemsstater og associerede lande. Det vil sige, et nationalt knudepunkt, hvis opgave bliver at støtte gennemførelsen af ​​Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).

I tæt samarbejde med DG DEFIS (Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet) bliver det DI Forsvar og sikkerheds opgave at nå ud til interessenter, især ansøgere og potentielle ansøgere, give information og rådgive potentielle ansøgere og modtagere af fondsmidlerne. Herunder generelt bistå med at opbygge partnerskaber gennem hele EDF-økosystemet. 

De nationale kontaktpunker for EDF kan tilbyde tjenester såsom at yde bistand til partnersøgningsaktiviteter og skiltning til andre virksomhedsstøttenetværk, relevante medlemsstaters administration og andre EU/nationale/regionale finansieringstjenester og-programmer. Da kontaktpunkterne primært vil fungere på nationalt plan og under hensyntagen til, at sammensætningen af ​​forsvarsindustrierne varierer i hele EU og i associerede lande, kan typen og niveauet af tilbudte tjenester variere fra land til land.

Kommissionen har til formål at lette udvekslingen af ​​bedste praksis mellem de nationale kontaktpunker ved blandt andet at arrangere regelmæssige møder, facilitere præsentationer fra individuelle kontaktpunkter, tilskynde til og lette interaktioner med det nationale kontaktpunktsnetværk etableret under Horizon Europe.

Hvilken type tjenester tilbyder de nationale kontaktpunkter?

Generelt tilbyder de nationale kontaktpunkter følgende services i overensstemmelse med deres vejledende principper:

Services

- Rådgive om Kommissionens administrative procedurer, regler og ansøgningsskemaer i forbindelse med EDF-programmet
- Rådgive om nationale administrative procedurer og specifikke forhold i forbindelse med ansøgningsprocessen f.eks. garantier, tredjelandsenheder
- Organisere informations- og salgsfremmende aktiviteter, såsom nationale EDF-infodage
- Cirkulere rundt til potentielle ansøgere og generere EDF-dokumentation og mere specifik indkaldelse af forslag relateret dokumentation om EDF.

Se listen over kontaktpunkter for øvrige lande

Listen over kontaktpunkter finder du nedenstående

Nationale kontaktpunkter

Gå til listen