FOS

Briefings fra kredsen

Som Danmarks nationale kontaktpunkt for Den Europæiske Forsvarsfond, deltager DI Forsvar og sikkerhed jævnligt i møder i kredsen. Her får du det hurtige overblik.

Foto: Colourbox

December 2021

Det første møde i kredsen blev afholdt virtuelt. Næste møde bliver i marts måned.

Væsentligste pointer fra mødet: 

  • Der arbejdes aktivt med nationerne på at udarbejde arbejdsprogram for 2022. Det forventes at arbejdsprogrammet vil være færdigt i slutningen af april eller starten af maj.
  • NFP netværket skal være ambassadører for forsvarsfonden, hvor formålet er at højne vidensniveauet og bringe ”best practise” sammen.
  • Der laves særligt fokus for SMV’er, herunder mulighed for nationale infoarrangementer.
  • Der arbejdes på at synliggøre muligheder for funding og udvikling af forsvarsindustri.
  • Der arbejdes på at synliggøre synergier mellem den europæisk forsvarsfond og NATO’s DIANA (Defence Innovation Accelerator North Atantic).

Relateret indhold