FOS

Briefings fra kredsen

Som Danmarks nationale kontaktpunkt for Den Europæiske Forsvarsfond, deltager DI Forsvar og sikkerhed jævnligt i møder i kredsen. Her får du det hurtige overblik.

Foto: Colourbox

December 2021

Det første møde i kredsen blev afholdt virtuelt. Næste møde bliver i marts måned.

Væsentligste pointer fra mødet: 

 • Der arbejdes aktivt med nationerne på at udarbejde arbejdsprogram for 2022. Det forventes at arbejdsprogrammet vil være færdigt i slutningen af april eller starten af maj.
 • NFP netværket skal være ambassadører for forsvarsfonden, hvor formålet er at højne vidensniveauet og bringe ”best practise” sammen.
 • Der laves særligt fokus for SMV’er, herunder mulighed for nationale infoarrangementer.
 • Der arbejdes på at synliggøre muligheder for funding og udvikling af forsvarsindustri.
 • Der arbejdes på at synliggøre synergier mellem den europæisk forsvarsfond og NATO’s DIANA (Defence Innovation Accelerator North Atantic).

Marts 2022

Gruppen af NFP er vokset idet, alle medlemslande nu har indgivet repræsentanter.

Væsentligste pointer fra mødet: 

 • EU ´s strategiske kompas vil endnu mere tydeligt fremover blive kommunikeret som overordnet strategi for at imødegå kriser, og hertil udgøre en stærk strategisk støtte til EDF.
 • Det blev gennemgået, at EU forsvarspakken, der blev præsenteret i februar af Kommissionen, skal lægge op til endnu mere samarbejde irt. indkøb i de forskellige medlemslande, og gennemskuelighed i eksportregler.
 • Ifm. forsvarspakken er der bl.a. fokus på en teknologisk vejviser for de kommende år. En vejviser der sætter fokus på særlige kritiske teknologier. Herudover sætter den mere tydeligt fokus på Kommissionens bidrag til forsvarsområdet.

Samtænkning med NATO ift. dual use, spin in og spin off:

 • Ift. ovenstående rejste vi fra dansk side behovet for, at der sker en meget tydelig kommunikeret sammentænkning mellem det strategiske kompas, EDF, og forsvarspakkens virke med den indsats der pågår via NATO, som bl.a. vil blive drevet af DIANA og NATO´s innovationsfond. Dette pga. det for mange kan være uklart, hvad grænserne er for de forskellige processer, og hvordan de i praksis skal supplere hinanden.
 • Kommissionen gjorde det klart, at der pågår samarbejde herom mellem NATO og Kommissionen. Men det blev anerkendt, at det skal blive endnu mere tydeligt. Vi foreslog det også vil blive kommunikeret via NIAG, hvor forsvarsindustrien i NATO er repræsenteret.

Livscyklus for EDF:

 • For god ordens skyld blev den traditionelle cyklus for projektprocessen gennemgået - som fortsætter som hidtil. Det indebærer i korte træk: 1) Arbejdsprogram initieres 2) Der indkaldes til ansendelse af ansøgninger. 3) Ansøgninger gennemgås. 4) En selektionskommite gennemgår dem. 5) Projekter der er godtaget modtager støtte alt efter indsats og vurdering.
 • Der blev i forbindelse med udvælgelsen sat særlig fokus på at etik udgør et helt grundlæggende kriterieparametre  for bedømmelsen af hver ansøgning.

Økonomi:

 • Bevillinger udgør 99,8% af det totale budget for EDF WP 2021.
 • Der er to typer bevillinger i EDF 2021. Actual cost og lump costs. Der er forskellige modeller ansøgninger til dem. Kort opsummeret kan særlig lump sums reducere kompleksitet, idet midler tildeles som hel pulje, hvorimod man ved actual costs skal have flere budgetopfølgninger. Det betyder, at selvom selve ansøgningen skal være mere kompleks som udgangspukt, så vil den efterfølgende administration være lettere.

Næste skridt:

 • Næste NFP møde er efter sommerferien. Her vil der være fokus på mere detaljeret information om ansøgninger, og erfaringer fra ansøgninger indtil nu. Her vil det også blive drøftet, hvorledes der kan søges om konkret hjælp til aktiviteter.

Relateret indhold