FOS

EU-Kommisionen (DG DEFIS)

DG DEFIS står for "Directorate-General for Defence Industry and Space" (Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rum) og er en af de generaldirektorater inden for Europa-Kommissionen. DG DEFIS er ansvarlig for udformning, implementering og overvågning af EU's politikker inden for forsvarsindustri, rumfart og sikkerhed.

EU-kommisionens hovedkvarter i Bruxelles

Foto: Coloubox

DG DEFIS spiller en central rolle i EU's forsvars- og sikkerhedsdimension, og arbejder for at styrke europæisk forsvarsindustri, fremme innovation og forskning inden for rumfart og koordinere EU's indsats for at støtte medlemslandene inden for forsvarsteknologi og -kapaciteter.

Nogle af de vigtigste ansvarsområder for DG DEFIS inkluderer udvikling af politiske initiativer og lovgivning vedrørende forsvarsindustrien og rumsektoren, fremme af konkurrenceevnen og bæredygtigheden i europæisk forsvarsindustri, styrkelse af EU's autonomi inden for forsvarsmateriel og -teknologier, samt støtte til forskning, udvikling og innovation inden for rumfart og sikkerhedsteknologier.

Målet for DG DEFIS er at mindske EU's afhængighed af eksterne leverandører af forsvarsmateriel og -teknologier. For at opnå dette mål arbejder DG DEFIS med medlemsstaterne og industrien for at fremme samarbejde og koordinering inden for forsvarsindustrien. Dette kan omfatte fælles forsknings- og udviklingsprojekter, samordning af indkøb og anskaffelser, standardisering af forsvarsudstyr og -procedurer samt støtte til udviklingen af nye forsvarsteknologier, bl.a. gennem deres initiativ ”European Defence Industrial Development Programme” (EDIDP). Læs mere om de løbende projekter og ”calls for proposals” på deres hjemmeside her.

DG DEFIS bidrager også til at lette adgangen til finansiering og ressourcer for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for forsvarssektoren. Dette kan omfatte etablering af finansieringsordninger, incitamenter og programmer, der støtter innovation og teknologisk udvikling i forsvarsindustrien. Til det formål er Den Europæiske Forsvarsfond bl.a. blevet oprettet, med mulighed for at også danske virksomheder kan søge om støtte. Læs mere om DI Forsvar og Sikkerheds rolle som National Focal Point for EDF i Danmark her.

Relateret indhold