07.11.19 FOS Nyheder

Skal vi ha’ en forsvarsindustri i Danmark?

Svaret er naturligvis ja – selvfølgelig skal vi have en national forsvarsindustri

Det blev slået fast med Thorning-regeringens nationale forsvarsindustrielle strategi fra 2014, der understregede, at den nationale forsvarsindustri spiller en vigtig rolle ved at stille teknologier og kompetencer til rådighed for, at Forsvaret kan varetage væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Danske virksomheders leverance af højt specialiseret teknologier styrker den indbyrdes afhængighed mellem os og udlandet. Det er med til at cementere Danmark som en vigtig alliancepartner samtidig med, at forsyningssikkerheden af vigtigt materiel bliver forbedret i kraft af de udenlandske leverandørers interesse i samarbejde med danske underleverandører.

Den sikkerhedspolitiske og teknologiske udvikling går stærkt. Der sker bl.a. en hastig udvikling af virksomheder (særligt cyber, datahåndtering, kommunikation o.l.), der leverer nøgleteknologier til forsvaret, men ligger uden for den traditionelle forsvarsindustri. Der er derfor brug for en ny national forsvarsindustriel strategi, der endnu tydeligere understreger, hvordan en national forsvarsindustri understøtter danske sikkerhedsinteresser. Peger på, hvad sådan en industri skal kunne og anvise instrumenter, der sikrer, at vi kan fastholde og udvikle den industri.

Den globale forsvarsindustri fungerer ikke på gængse markedsvilkår, men er drevet af nationale politiske hensyn frem for markedskræfter. Forsvarsindustrien er i mange lande statsejet eller stærkt statsligt styret. Den danske forsvarsindustri adskiller sig ved at være 100 pct. privatejet og drevet på kommercielle vilkår. Det ændrer ikke på, at samarbejdet med Forsvaret er helt afgørende for udviklingen af den danske forsvarsindustri. Et samarbejde der trænger til at blive revitaliseret, hvis vi skal fastholde en dansk forsvarsindustri. Branchens succes på eksportmarkederne bygger således langt hen ad vejen på en række udviklingsprojekter for Forsvaret, der ligger år tilbage.

En ny national forsvarsindustriel strategi skal bygge på de virksomheder vi allerede har, men også pege frem mod fremtidens teknologier og virksomheder. Den skal indeholde instrumenter der sikrer:  

  • Samarbejde med Forsvaret om strategiske teknologiudviklingsprojekter, der kan danne basis for fremtidens eksportsuccesser
  • Satsning på nye teknologiområder, bl.a. fra brancher uden for den traditionelle forsvarsindustri
  • Skabelse af flere forsvarsvirksomheder med egne produkter (OEM) i Danmark
  • At Danmark stiller sig i spidsen for udvikling af teknologi og services til brug i Arktis og Østersøen
  • Stærk involvering af erhvervslivet i løsning af udfordringerne knyttet til Danmarks rolle som opmarch- og gennemgangsområde