06.11.19 FOS Nyheder

Kurser i cybersikkerhed

FAD arbejder på at arrangere kurser i krav til cybersikkerhed i forsvarsvirksomheder

Der bliver stillet stadigt skrappere krav til cybersikkerhed i forsvarsvirksomheder, både i relation til produktion og salg til hjemmemarkedet, det europæiske og amerikanske marked. Det er afgørende vigtigt for virksomhedernes konkurrencevne at forstå disse krav.

FAD arbejder derfor på at arrangere kurser i de skærpede krav til cybersikkerhed. Det er målsætningen, at kurserne kan afholdes primo 2020 og sker i samarbejde med danske og udenlandske partnere.

Hvis I har ønsker om særlige emner i forbindelse med kurserne, kan I kontakte Nikolaj Mølsted Andersen.