06.11.19 FOS Nyheder

National handlingsplan for Forsvarsfonden

DI/FAD deltager aktivt i regeringens rådgivende gruppe mhp. at fremme danske interesser i Forsvarsfonden

Med den forrige regerings Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020 blev der etableret en rådgivende gruppe for at fremme danske interesser i forhold til Forsvarsfonden. Det drejer sig om danske forsvarspolitiske, kommercielle og forskningsmæssige interesser, og gruppen består på den baggrund af danske myndigheder, industri og forskningsinstitutioner. 

Denne gruppes arbejde er nu godt i gang med at udarbejde en handlingsplan til varetagelse af danske interesser i fonden. DI/FAD deltager aktivt i udformningen af handlingsplanen. Handlingsplanen skal indeholde indsatsområder i forhold til dansk interessevaretagelse. Dette bl.a. ved at støtte og koordinere virksomheders deltagelse i konsortier og derved sikre størst muligt hjemtag til Danmark og danske virksomheder. Med handlingsplanen demonstreres synlighed og engagement fra dansk side og sender et signal til de øvrige EU-lande og EU's institutioner om, at Danmark kan og vil være med som en kompetent partner i projekter under Forsvarsfonden. 

Handlingsplanen er to-årig og ventes klar inden udgangen af året.