Forsvarsgalleriet - Brian Djurslev
29.11.19 FOS Nyheder

National handlingsplan for EU's forsvarsfond nu klar

Regeringens rådgivende gruppe har udarbejdet handlingsplanen og Dansk Industri og FAD har deltaget aktivt i gruppen med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for industriens udbytte af fonden

Som en udløber af EU's Globale Strategi fra 2016 foreslog EU-Kommissionen i 2018, at oprette en Europæisk Forsvarsfond 2021-2027. Formålet er at støtte finansieringen af europæisk forskning i og udvikling af forsvarskapaciteter.

I forlængelse af den forrige regerings Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020, blev der etableret en rådgivende gruppe for at fremme danske forsvarspolitiske, kommercielle og forskningsmæssige interesser i forhold til Forsvarsfonden. Den rådgivende gruppe har nu udarbejdet en handlingsplan med særlige indsatsområder til varetagelse af disse interesser. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af danske myndigheder, industri og forskningsinstitutioner.

Dansk Industri og FAD er repræsenteret i gruppen og har arbejdet intensivt med at sikre optimale rammer og indsatser med henblik på at fremme danske virksomheders udbytte af Fonden.

Handlingsplanen indeholder i alt 20 konkrete initiativer, herunder støtte til konsortiedannelse mellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner under Forsvarsfonden, medfinansiering til konkrete forsvarsfondsprojekter samt videndeling om fondens potentiale for danske aktører.

Mere information

Se Forsvarsministeriets pressemeddelelse om offentliggørelse af handlingsplanen og download handlingsplanen her

Forsvarsministeriets pressemeddelelse Handlingsplanen