Morten Andersen - FAD
17.12.19 FOS Nyheder

Opdaterede tal for eksport af dansk forsvarsmateriel

USA fortsat det altdominerende enkeltmarked. EU uden Storbritannien falder en smule og det danske hjemmemarked går tilbage

FAD’s sekretariat har med venlig bistand fra medlemmerne opdateret tallene for branchens omsætning fordelt på markeder. Tallene viser, at USA fortsat er det altdominerende enkeltmarked med en uændret andel på 40 pct., og at EU uden Storbritannien til gengæld falder en smule fra 40 til 30 pct. Det danske hjemmemarked går tilbage fra 20 til 16 pct., mens de øvrige markeder viser en stigende tendens.

Baseret på de nyeste tal for branchens omsætning, betyder den nye fordeling, at dansk forsvarsindustri i 2017 solgte for følgende beløb på de enkelte markeder:

Danmark: 612 mio. kr.

UK: 168 mio. kr.

EU: 1.165 mio. kr.

USA: 1.543 mio. kr.

Øvrige: 371 mio. kr.