16.09.20 FOS Nyheder

FAD skal have ny direktør

Efter mere end 20 år i forskellige chefjobs i DI, synes jeg, at tiden er inde til at skifte spor. Jeg er derfor glad for, at jeg har fået en aftale med DI's ledelse og FAD's bestyrelse om, at vi arbejder frem mod et direktørskifte, og at jeg kan overgå til andre opgaver i DI.

Frank Bill, Chefkonsulent
Det har været en fornøjelse at arbejde med den meget engagerede medlemskreds Frank Bill, Chefkonsulent

Arbejdet med FAD

Jeg har været meget glad for arbejdet i FAD. Det har været en fornøjelse at arbejde med den meget engagerede medlemskreds. En kreds, hvor de enkelte medlemsvirksomheders interesser måske nok har strittet i forskellige retninger, men hvor vi har været i stand til at finde konsensus om den retning, vi mener, at branchen bør udvikle sig og på den måde fremstå med en klar og tydelig stemme.

Arbejdsfeltet i FAD er utroligt bredt. Lige fra den politiske og strategiske indsats for at sikre, at erhvervslivet ses som en relevant og vigtig sikkerhedspolitisk aktør til ”rugbrødsarbejde” med at holde konferencer, seminarer og møder, hvor virksomheder mødes og sød musik – som forhåbentlig udvikler sig til kommercielt samarbejde - opstår. Det har været utroligt spændende at få lov at spænde så vidt og i den sammenhæng opbygge gode og nære relationer til FMI, Forsvarsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Hvad bringer fremtiden?

DI's ledelse og FAD's bestyrelse påbegynder nu arbejdet med at finde en ny direktør til FAD. Det har været afgørende vigtigt for mig, at jeg kan ”aflevere” FAD i god ro og orden til den nye direktør. Jeg er derfor glad for, at der er aftalt en proces, hvor jeg forbliver på posten, indtil den nye direktør tiltræder, hvilket forhåbentlig kan ske omkring årsskiftet. Herefter fortsætter jeg nogle måneder (formentlig frem til påske) i FAD's sekretariat som chefkonsulent, så jeg kan bistå med at sikre en god overgang til den nye direktør. Herefter fortsætter jeg som chefkonsulent i DI med at løse brancheudviklingsopgaver, hvor der er særligt behov, og hvor min erfaring og kompetencer kan bringes i anvendelse.

Frank Bill

Skrevet af:

Stina Dueholt