26.06.20 FOS Nyheder

Cybertruslen mod forsvarsindustrien er MEGET HØJ

Meget sandsynligt at virksomheder i branchen vil blive udsat for cyberspionage og cyberkriminalitet

Forsvarets Efterretningstjeneste (Center for Cybersikkerhed - CFCS) har på anmodning af FAD udarbejdet en vurdering af cybertruslen mod forsvarsindustrien. Se vurderingen her.

Vurderingen redegør for truslen mod sektoren fra cyberangreb, der understøtter spionage, kriminalitet, aktivisme og terrorisme samt destruktive cyberangreb.

Hovedvurderingen er, at der er en MEGET HØJ trussel fra cyberspionage og cyberkriminalitet, mens truslen er LAV fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme. Der er ingen trussel fra cyberterror. Det er meget sandsynligt, at virksomheder i forsvarsindustrien i Danmark vil blive udsat for forsøg på cyberspionage inden for de næste to år.

Bemærk, at trusselsvurderingen udelukkende dækker forsvarsindustrien og ikke aerospace. Aerospace er dækket af trusselvurderingen for transportsektoren og luftfartssektoren, der begge ligger på CFCS’s hjemmeside.

I vurderingen gør CFCS bl.a. opmærksom på den stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb. På CFCS’s hjemmeside findes en specifik vurdering af denne trussel i trusselvurderingen ”Digitale gidseltagere på storvildtsjagt” fra december 2019. Trusselsvurderingerne er tilgængelige her.

Med relevans for tiltag, der kan modvirke truslen, henviser vi til de vejledninger og anbefalinger, der også ligger på CFCS’s hjemmeside. De mest centrale vejledninger er tilgængelige her.

Trusselsvurderingen er ikke-klassificeret og følges op af en klassificeret briefing i anden halvdel af august arrangeret af FE og FAD.