26.06.20 FOS Nyheder

Nyd sommeren – et MEGET travlt efterår står foran os

Vi har lært af Corona-krisen, at rigtig meget kan klares hjemmefra. Efteråret byder på en bred vifte af møder, udstillinger, seminarer osv. Vi satser alle på at nå en masse af den relationsopbygning, vi ikke kunne gennemføre i foråret

De seneste måneder har Corona-krisen sat sit præg på alt i samfundet – også på vores branche og på FAD’s aktiviteter.

På den korte bane virker det som om vores branche er kommet relativt godt igennem indtil videre. Militære kontrakter er oftest langsigtede, og FMI’s indsats med at fremrykke betalinger og ordrer kan også mærkes i branchen. Men vi har slet ikke set de fulde effekter af krisen endnu, så det er alt for tidligt at spå, hvor det ender. Særligt udviklingen i USA kan skabe store udfordringer for vores eksportorienterede medlemmer og deres leverandører. DI og FAD følger naturligvis situationen nøje og er klar til at bistå medlemmerne på alle mulige måder.

En lang række af de aktiviteter, der var planlagt til afholdelse i foråret og forsommeren blev aflyst eller udsat, så nu tegner efteråret til at blive MEGET travlt.   

Vi lægger ud 12. august med vores årlige arrangement for nye medlemmer og nye medarbejdere hos ”gamle” medlemmer. Et arrangement, hvor nye i branchen bliver klædt på med briefinger om den danske og internationale forsvarsindustri; om hvad FAD laver og hvad der er vores prioriterede indsatsområder. Det er også et møde, hvor nye i branchen kan begynde at skabe det netværk med kolleger, der er helt afgørende i vores branche.

8. – 9. september går turen til Grønland, hvor FAD arrangerer et seminar om, hvorledes vi bedst får grønlandske og danske virksomheder involveret i de forsvarsrelaterede investeringer som Danmark og USA kommer til at foretage i Grønland.

Den 7. – 8. oktober er der delegationsbesøg i Luxembourg og Bruxelles for at drøfte indkøbsplaner og forretningsmuligheder med de indkøbsansvarlige i NSPA og NCIA.

Allerede 12. – 14. oktober går turen så videre til forsvarsudstillingen AUSA i Washington, hvor der også vil være seminar og netværksreception på den danske ambassade.

21. – 23. oktober arrangerer FAD en dansk stand på Future Forces Forum i Prag, der formentlig bliver den eneste større forsvarsudstilling i Europa i 2020, så vi forventer stor interesse.

16. – 18. november går turen så igen til USA, hvor vi i samarbejde med Lockheed Martin afholder B2B-20, der kommer til at foregå i Fort Worth i Texas og Luke Air Force Base i Arizona. Fokus vil være på brug af robottekologi. Umiddelbart i forlængelse af dette planlægger vi at holde et seminar den 19. – 20 november i Washington DC om CMMC – den nye amerikanske certificeringsordning om cybersikkerhed.

Hertil kommer de mange møder og aktiviteter, der endnu ikke er sat endelig dato på. Så der er al mulig grund til at ønske alle en god sommer, hvor der samles kræfter til et ekstremt travlt efterår, hvor vi alle satser på at nå en masse af den relationsopbygning vi ikke kunne gennemføre i foråret.

Frank Bill