12.03.20 FOS Nyheder

EDIDP 2020

Den Europæiske Forsvarsfond. Calls for 2020 under testprogrammet EDIDP ventes offentliggjort næste uge.

EU-Kommissionen ventes at offentliggøre de sidste 12 calls for testprogrammet EDIDP i næste uge. For hvert enkelt call vil der udover budgetstørrelse være en beskrivelse af de emner/topics, der kan indsendes projektforslag mod i 2020.

Projektkategorierne og emner/topics herunder vil dække en bred vifte af teknologiområder relevante for danske virksomheder. Arbejdet med konsortiedannelse for EDIDP 2020 har allererde været i gang i en rum tid.  Det handler om at få adgang til nye europæiske leverandørkæder med mulighed for at opdyrke nye vækstområder med større eksportmuligheder til følge. Med andre ord er det vigtigt for interesserede virksomheder at holde sig til og dyrke forbindelserne til europæiske partnere, deltage i infodays, orientere sig i databaser mv.

FAD følger arbejdet tæt og er i god dialog med virksomhederne og FMI/FMN og vi håber at se et godt antal danske virksomheder repræsenteret i projekter i EDIDP 2020.