02.11.20 FOS Nyheder

Styrket samarbejde mellem CenSec og FAD

Samlede ressourcer og kompetencer bør udnyttes optimalt i forsvarsindustrien, hvorfor et aftalegrundlag for CenSecs og FAD's fremtidige samarbejde er ved at blive etableret.

Foto: Skyfish

Baggrund og formål

CenSec og FAD har været enige om behovet for en spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed. De står derfor også i fællesskab bag den ansøgning, som nu har resulteret i, at forsvar, rum og sikkerhed af uddannelses- og forskningsministeren er udpeget som spirende klynge, hvilket er meget glædeligt for begge organisationer.

I den sammenhæng har der også været enighed om behovet for et fælles aftalegrundlag for de to organisationers samarbejde.

Således har bestyrelsesrepræsentanter, siden processen med at ansøge om at blive godkendt som spirende klynge gik i gang, drøftet indholdet af en samarbejdsaftale mellem CenSec og FAD. Drøftelserne er fortsat i gang men forventes afsluttet inden længe.

Samarbejdsaftalen

Udgangspunkt for drøftelserne og den endelige samarbejdsaftale er:

  • Der er et fælles stærkt ønske om et styrket samarbejde mellem CenSec og FAD, hvor de samlede ressourcer og kompetencer udnyttes optimalt for at give forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og den samlede klynge de bedst mulige rammer. Udgangspunktet for samarbejdet er, at CenSec er en klyngeorganisation og FAD en brancheforening.
  • Fremadrettet fokus til gavn for virksomhederne i dansk forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri
  • Klar rolle- og ansvarsfordeling
  • Undgå overlappende opgavevaretagelse og konkurrerende aktiviteter
  • Koordinering og samarbejde på relevante områder for at opnå det bedst mulige resultat for branchen og klyngen

 

Skrevet af:

Stina Dueholt