FOS

Bliv medlem af DI Forsvar og sikkerhed

Hvorfor blive medlem af DI Forsvar og sikkerhed? Og hvad får du ud af det som virksomhed? Læs med her, hvor du også finder en one-pager over DI Forsvar og sikkerheds rolle som Danmarks brancheforening for forsvars,- rum- og sikkerhedsindustrien.

Foto: Skyfish

Et medlemskab der bidrager til en stærkere forsvarsindustri

Som medlem af DI Forsvar og sikkerhed vil du automatisk være med til at bidrage til en stærkere forsvarsindustri i Danmark. Det er nemlig vores aller største prioritet, og vi arbejder hver dag for at sætte den danske forsvarsindustri øverst på dagsordenen. 

DI Forsvar og sikkerheds medlemmer er med til at skabe høj værdi og sikkerhed for Danmark og bidrager derved til Danmarks nationale forsvars- og sikkerhedsmål. DI Forsvar og sikkerhed fungerer som Danmarks brancheforening for forsvars,- rum- og sikkerhedsindustrien og har et stærkt samarbejde med de danske væbnede styrker, hvor foreningen også er repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper og fører en løbende dialog om nationale såvel som internationale anliggender vedrørende forsvars- og forsvarsindustrielt samarbejde.

I en stærkt reguleret industri er DI Forsvar og sikkerheds fornemmeste opgave at varetage alle medlemmernes interesse; store som små. DI Forsvar og sikkerhed er dedikeret til at fremme de bedst mulige rammebetingelser for medlemsvirksomhederne ved blandt andet at støtte erhvervsudviklingen i industrien inden for teknologi, kompetencer og markedspotentialer. Disse bestræbelser øger konkurrenceevnen i branchen.

Et medlemskab af DI Forsvar og sikkerhed giver din virksomhed mulighed for at øge viden om branchen og netværke med indenlandske og globale interessenter i branchen. I den proces hjælper DI Forsvar og sikkerhed udenlandske leverandører med at finde relevante danske virksomheder. Medlemskabet er åbent for ethvert dansk registreret selskab med kommercielle interesser på forsvars-, sikkerheds-, fly- og rummarkedet. I vores bestræbelser på at udvikle yderligere og opretholde en vellykket forening opfordrer vi vores medlemmer og andre interessenter til aktivt at involvere sig i vores anliggender, hvad enten det er på nationalt eller internationalt plan.

Kontingent

Bemærk, at alle medlemmer skal overholde et sæt regler og forskrifter:

Medlemskab eller tilhørende medlemskab af Dansk Industri er obligatorisk.

Årligt medlemsgebyr er 0,1 pct. af forsvarsrelateret omsætning

Minimum årligt medlemsgebyr er DKK 35.000.

Det maksimale årlige medlemsgebyr er DKK 300.000.

One-pager

Læs vores one-pager, der giver dig et lynhurtigt overblik over brancheforeningen:

Publikationer

Bliv klogere

Download one-pageren

Medlemsfordele

Netværksgrupper

Vi driver en række professionelle netværksgrupper; Land, Air, Space, Cyber, Sea, EDT og SMV. Alle syv netværk kan du læse mere om på forsiden. Via netværksgrupperne kan medlemmer mødes, udveksle ideer og bidrage til at udvikle branchen inden for et specifikt interesseområde.

Events i ind-og udland

DI forsvar og sikkerhed arrangerer B2B -arrangementer med fremtrædende interessenter i den globale forsyningskæde, og vi er omdrejningspunktet for branchens deltagelse i internationale messer inden for forsvar og sikkerhed. Vi arrangerer seminarer og konferencer om forretningsudvikling, politisk regulering osv. - ofte i tæt samarbejde med vores medlemsvirksomheder.

Politisk indflydelse

DI Forsvar og sikkerhed er din stemme over for politikere, embedsmænd, Forsvaret, internationale organisationer og andre interessenter. Vi er aktivt involveret i politiske løsninger, der påvirker branchen og øger bevidstheden om de særlige forhold, der vedrører forsvarsindustrien.

En del af DI

DI Forsvar og sikkerhed er en integreret del Dansk Industri, og vores medlemmer er derfor også medlem af DI. Vi optræder som din naturlige gateway til DI og til de mange services, DI leverer (for eksempel rådgivning om HR -lovgivning, hjælp til at komme ind på markeder, kurser m.m.).

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

Relateret indhold