Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

Direktør, DI Forsvar og sikkerhed

Henrik Navntoft Sønderskov

Henrik Navntoft Sønderskov

Chefkonsulent

Chefkonsulent, DI Forsvar og sikkerhed

Katrine Kramb Nielsen

Katrine Kramb Nielsen

Konsulent

Konsulent, DI Forsvar og sikkerhed

Line Bitsch Jensen

Line Bitsch Jensen

Sekretær

Koordinator, DI Forsvar og sikkerhed