EU-direktivet om forsvarsindkøb

Direktivet opstiller EU-regler for indkøb af våben, ammunition og krigsmateriale (plus relaterede værker og tjenester) til forsvarsformål, men også for indkøb af følsomme forsyninger, værker og tjenester af sikkerhedsmæssige årsager. Yderligere oplysninger om direktivet kan findes på EU's websted, se link til højre på denne side. Af særlig interesse for virksomhederne er den "fortolkende meddelelse om anvendelse af traktatens artikel 296" fra EU, som også kan findes på EU's websted. Dette giver vejledning i, i hvilket omfang EU-lande kan undtage forsvarskontrakter fra direktivet på grund af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det forbedrer retssikkerheden og begrænser muligt misbrug af undtagelsen. Nedenfor finder du også et link til en artikel, der giver et dansk perspektiv på EUs direktiv om forsvarsindkøb.

Vejledninger

Folketingets fortolking af EU's direktiv for forsvarsindkøb

Åben linket