Klimapartnerskabet på forsvarsområdet

Klimapartnerskabet lancerer anbefalinger til et grønnere Forsvar

Regeringen har nedsat 14 klimapartnerskaber med dansk erhvervsliv, for at understøtte målsætningen om at reducere Danmarks udledning af CO2e med 70 pct. i 2030 ift. 1990. Klimapartnerskabet på forsvarsområdet er nedsat for at udvikle anbefalinger til, hvordan danske virksomheders grønne løsninger kan gå hånd-i-hånd med Forsvarets operative behov.

Dansk Industri og Dansk Erhverv, der varetager sekretariatet for Klimapartnerskabet, har i det seneste år kastet deres vægt bag et analysearbejde, der har afdækket hvilke teknologier, samarbejdsmodeller og tiltag, der kan gavne klimaet og Danmarks sikkerhed samt danne afsæt for eksport, vækst og arbejdspladser. Klimapartnerskabet fremhæver en rækker særlige områder, såsom PtX-samarbejde med danske virksomheder, energiløsninger til Søværnets skibe, energieffektivisering af Forsvarsministeriets bygningsmasse, elektrificering af den administrative køretøjsflåde mm.

Klimapartnerskabet afleverede mandag 2. maj sine anbefalinger til regeringen. Nu er det op til regeringen at prioriterer den videre indsats. I forvejen er øgede investeringer i forsvaret højt på den politiske agenda i kølvandet på krigen i Ukraine. 

Kilde: Forsvarsministeriet

Publikationer

Rapporten fra klimapartnerskabet på forsvarsområdet

Læs mere