Våbenproduktion og andet udstyr

Produktion af skydevåben og ammunition samt andet forsvarsudstyr kræver en licens udstedt af Justitsministeriet i henhold til lov om krigsmateriale. Licensen gives normalt af myndighederne, medmindre der er specifikke spørgsmål vedrørende udenrigspolitik eller sikkerhedspolitik. Licensen gives med nogle bestemmelser, bl.a. at det skal sikres, at danske underleverandører har deres egen licens til at producere forsvarsudstyr.

Bortset fra den generelle produktionstilladelse skal et selskab indhente en specifik godkendelse af justitsministeriet, hvis:

  • Det er enmandsvirksomhed, og indehaveren er ikke dansk statsborger.
  • Det er et aktieselskab, et privat selskab, et andelsselskab eller lignende virksomheder og har et hjemsted uden for Danmark.
  • Ledere og andre medarbejdere med fuldmagt er ikke danske statsborgere.
  • Mindre end 80 procent af bestyrelsesmedlemmerne er danske statsborgere. Mindre end tres (60) procent af virksomhedskapitalen er dansk ejet.
  • Udenlandske statsborgere ejer mere end 20 procent af stemmerne i virksomheden.
  • Udenlandske statsborgere via kapital eller andre midler har ikke bestemmende indflydelse på virksomheden.
  • Et selskab er også forpligtet til at få en særlig tilladelse fra Justitsministeriet, hvis det ønsker at modtage udenlandske lån eller lån med udenlandsk sikkerhed.