FOS

Industriens input til ny forsvarsindustriel strategi

Der er behov for en ny national forsvarsindustriel strategi. Det skyldes først og fremmest, at den sikkerhedspolitiske scene ændrer sig markant i disse år, samt den hastige teknologiske udvikling, der har afgørende betydning for Forsvaret og industrien.

Foto: Forsvarsgalleriet

S-R-SF-regeringen fremlagde i juni 2014 en National Forsvarsindustriel Strategi. Forsvarsforligskredsen tilsluttede sig efterfølgende strategien. I strategien blev det slået fast, at eksistensen af en dansk forsvarsindustri er afgørende for varetagelsen af en række væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Strategien er dermed et helt afgørende nøgledokument for forsvarsbranchen.

DI tog derfor i efteråret 2018 initiativ til at udarbejde industriens input til det kommende arbejde med en ny national forsvarsindustriel strategi. Arbejdet blev understøttet af et Advisory Board med deltagelse af repræsentanter fra FADs bestyrelse, virksomheder uden for bestyrelsen, Dansk Metal og DTU.

Bidraget til regeringens strategi er nu færdigt. Vi håber herigennem at kunne sætte væsentlige aftryk på den kommende strategi, og sikre at den skaber rammerne for udvikling af forsvarsindustrien i Danmark.

Download industriens rapport her

Industriens input til forsvarsindustriel strategi

Relateret indhold