FOS

Samarbejdsaftale mellem CenSec og FAD i hus

FAD er glade for at kunne meddele, at en samarbejdsaftale, mellem CenSec og FAD, nu er underskrevet og dermed trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Foto: Ricky John Molly

Aftale mellem CenSec og FAD styrker samarbejdet i branchen

Torsdag den 4. februar 2021 underskrev formand for CenSec, Henrik Iversen, og formand for Forsvars- og Aerospaceindustrien (FAD) i Dansk Industri, Jan Werner Jensen, en samarbejdsaftale mellem CenSec og FAD. Aftalen skal styrke branchen og ikke mindst sikre forsvars,-rum,- og sikkerhedsindustriens konkurrenceevne.

Det skal ske ved, at udnytte CenSecs unikke position som den eneste guldcertificerede klyngeoperatør i Europa samt FAD's unikke position, i Dansk Industri, som erhvervs- og brancheorganisation for rum- og forsvarsindustrien i Danmark til en koordineret indsats med fælles målsætninger for øje og hermed mulighed for en række synergier. 

Rollefordelingen

Den danske forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri tager dermed et stort skridt fremad med indgåelse af en samarbejdsaftale mellem CenSec og FAD.

- Aftalen gør det klart, hvordan arbejdsdelingen er mellem CenSec og Forsvars- og Aerospaceindustrien i DI, så vi hver kan fokusere på det, vi gør bedst. Samtidig beskriver aftalen, hvorledes vi samler kræfterne på områder, hvor begge foreninger kan agere, således at vi opnår maksimal effekt for vore medlemmer, siger bestyrelsesformand Jan Werner Jensen fra FAD.

- Når vi med aftalen kombinerer Forsvars- og Aerospaceindustrien i DI’s politiske muskler og solide basis i den etablerede industri med CenSecs tætte relationer til forsknings- og vidensinstitutioner og fundament af vækstvirksomheder i branchen, er jeg sikker på, at vi kan give forsvars- og rumindustrien i Danmark et gevaldigt løft, siger formanden for CenSecs bestyrelse, Henrik Iversen.

Ved denne samarbejdsaftale undgås overlap i opgavevaretagelsen og en udvikling af klyngens økosystem vil være i hovedsædet, hvilket vil gavne industrien som helhed.  

Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2021.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

Direktør FAD

Relateret indhold