24.09.20 FFI IndustriNews

Ny teknologi styrker dansk robot- og automationsbranch

DIRA Teknologipris | Netværksmøder for lærlingeansvarlige | Ugens virksomhed: UVD Robots

 

DIRA Teknologiprisen 2020
Måske er det din virksomhed, der i år skal vinde DIRA Teknologiprisen? Alle kan indstille til prisen, hvis de har et nyt og unikt produkt, som er et resultat af udnyttelse af ny teknologi. Gennem den gode historie skal DIRA Teknologiprisen øge kendskabet til nye teknologiske muligheder og inspirere robot- og automationsbranchen til udvikling af nye, innovative produkter.

Netværk for lærlingeansvarlige
Lærlingeindsatsen i DI har i løbet af den seneste måned afholdt tre netværksmøder, hvor deltagerne især glade for at få konkrete input og inspiration fra andre virksomheder med hjem. Næste møderække handler om ”Onboarding og fastholdelse” og er planlagt til den 6. oktober i Jylland, 27. oktober på Fyn og den 29. oktober på Sjælland.

Ugens virksomhed: UVD Robots
Denne uges virksomhed er UVD Robots fra Odense. Virksomheden har udviklet en mobil robot til desinfektion af bl.a. patientstuer. Robotten bidrager dermed til større tryghed og sikkerhed for mennesker.