IAD - Industriens Arbejdsgivere i Danmark

IAD er en moderne industriforening, der varetager branchens interesser fagligt og politisk. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde eller, hvis du er interesseret i medlemskab.

IAK skifter navn til Industriens Arbejdsgivere i Danmark, IAD

På den nyligt gennemførte IAK-generalforsamling den 20. april 2020 var der opbakning til at foreningen skifter navn til IAD – Industriens Arbejdsgivere i Danmark. Samtidig blev vedtægterne for foreningens konfliktfond justeret.

Foreningen har i dag medlemmer over hele landet og repræsenterer mange forskellige brancher. Den geografiske begrænsning, som lå i det tidligere navn, giver derfor ikke længere mening. Samtidig ønsker foreningen at give rum for alle virksomheder, som bakker op om et stærkt DI.

Konfliktfondens vedtægter er justeret, så alle medlemmer uanset størrelse og indtrædelsestidspunkt i foreningen kan blive medlem uden indbetaling af evt. tilskud. Der indføres et årligt loft på 3 mio. kr. for hvad der kan udbetales til et enkelt medlem. Der indføres samtidig et årligt loft på 30 mio. kr. for hvor meget der samlet set kan udbetales fra fonden.

Ved at begrænse risikoen og samtidig justere lønsumskravet i relation til fondskapitalen fra 0,8 til 0,6 pct. sikres det, at fonden også fremadrettet kan understøtte foreningsdriften, herunder kontingentfrihed og tilskud til kursus- og netværksaktiviteter på 50 pct. til medlemmerne.

Relationerne til KSL – Kjøbenhavns Smedelaug – berøres ikke af ændringerne. IAD vil således fortsat understøtte laugets aktiviteter.

Yderligere informationer fås hos sekretariatsleder Susanne Andersen, san@di.dk

Aktuelt

Kjøbenhavns Smedelaug

Et fagligt forum

Kjøbenhavns Smedelaug

Kjøbenhavns Smedelaug er et fagligt forum for metal- og maskinvirksomheder i hovedstadsregionen. KSL værner om de gamle traditioner, og arbejder for medlemmernes faglige interesser.

Læs mere om Kjøbenhavns Smedelaug

Bliv medlem

Kontakt

Susanne Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3916
  • Mobil +45 2949 4631
  • E-mail san@di.dk

Patricia Bjelke Jørgensen

Koordinator

  • Direkte +45 3377 3308
  • Mobil +45 5213 2314
  • E-mail pabj@di.dk