Foreningsaktiviteter

IAD afholder en række årlige foreningsaktiviteter i form af medlemsmøder, generalforsamling og årsdag. Se IAD's foreningsaktiviteter her.

Forenings
aktiviteter

 • IAD og Kjøbenhavns Smedelaugs generalforsamling

  27. MARTS 2023

  Generalforsamling og medlemsmøde

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens love, og dens beslutninger er bindende for alle medlemmer.
  I forbindelse med generalforsamlingerne inviteres til medlemsmøde med oplæg og dialog om aktuelle erhvervsemner.

 • IAD og KSL julemedlemsmøde

  15. DECEMBER 2022 I DI

  Medlemsmøde

  Hvert år holder IAD og KSL to medlemsmøder
  - et om sommeren og et om vinteren.
  Programmet sammensættes med faglige oplæg og giver gode muligheder for networking og samvær med kolleger fra IAD-/KSL-virksomheder.

 • IAD og Kjøbenhavns Smedelaugs generalforsamling

  30. marts 2022

  Generalforsamling og årsdag

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens love, og dens beslutninger er bindende for alle medlemmer.
  I forbindelse med generalforsamlingerne inviteres til medlemsmøde med oplæg og dialog med Lykke Friis, Tænketanken EUROPA og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune.

 • IAD og Kjøbenhavns Smedelaugs generalforsamling

  22. marts 2021 - Online

  Generalforsamling og årsdag

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens love, og dens beslutninger er bindende for alle medlemmer.

  Den årlige generalforsamling finder i henhold til foreningens vedtægter sted inden udgangen af 2. kvartal.

 • IAD og KSL sommermedlemsmøde

  Dato afventer COVID-19 restriktionerne.

  Medlemsmøde

  Hvert år holder IAD og KSL to medlemsmøder
  - et om sommeren og et om vinteren.
  Dagen består af et fagligt oplæg eller workshop om formiddagen og et festligt indslag hen på eftermiddagen/aften.
  Det er et arrangement,
  der lægger op til networking i faglige og sociale omgivelser.

  Dato afventer COVID-19 restriktionerne.

 • IAD og KSL julemedlemsmøde

  9. december 2021 i DI.

  Medlemsmøde

  Hvert år holder IAD og KSL to medlemsmøder
  - et om sommeren og et om vinteren.
  Dagen består af et fagligt oplæg eller workshop om formiddagen og et festligt indslag hen på eftermiddagen/aften.
  Det er et arrangement,
  der lægger op til networking i faglige og sociale omgivelser.

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Koordinator

Lisbeth Nordahl Heyde

Lisbeth Nordahl Heyde

Underdirektør