Arbejdskraft

Industrien har brug for flere faglærte - Nu og i fremtiden. IAD indgår i Lærlingeindsatsen og udbyder aktiviteter for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Aktuelt

Fokus

IAD en del af Lærlingeindsatsen

Lærlingeindsatsen er et samarbejde mellem Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark, der skal gøre en forskel på lærlingeområdet. Lærlingeindsatsen er forankret i et samarbejde mellem de to foreninger, som er en del af Dansk Industri.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Kvalificeret arbejdskraft

IAD erkender at vi har brug for flere faglærte - nu og i fremtiden. Det er vigtigt at vi i Danmark går sammen og at særligt virksomhederne støtter op om lærlinge og elever såvel som udlandsk kvalificeret arbejdskraft. 

Hvis vi vil være førende og og have et stærkt dansk arbejdsmarked kræver det at vi udnytter den kvalificeret arbejdskraft der er samt støtter op om at få flere til at vælge en erhversfaglig uddannelse.

Samarbejder

Et stærkt fællesskab

Lærlingeindsatsen

Lærlingeindsatsen er et samarbejde mellem Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark, der skal gøre en forskel på lærlingeområdet. Lærlingeindsatsen er forankret i et samarbejde mellem de to foreninger, som er en del af Dansk Industri.

Det er vigtigt at vise, at erhvervsuddannelserne giver de unge en spændende, værdifuld og fremtidssikret uddannelse med gode job- og udviklingsmuligheder i fremstillingsindustrien. Ved at gå sammen i et stærkt fællesskab omkring lærlinge, tror vi på, at medlemsvirksomhederne kan løfte et endnu større ansvar.

Læs mere om Lærlingeindsatsen

Netværk

Netværk for registrerede beslagsmede

Netværk for registrerede beslagsmede har til formål at skabe rum til at drøfte faglige temaer og udfordringer, og skaber samtidig mulighed for videndeling og sparring netværksdeltagerne imellem. Alt sammen i et fortroligt forum.
I netværket drøftes bl.a. elevernes forhold, samarbejdet med skolen, undervisningsmateriale m.v. Alt sammen emner, som er med til at klæde den uddannelsesansvarlige repræsentant for beslagsmedene på inden møde i det lokale uddannelsesudvalg. Noget der virkelig optager deltagerne er høj faglighed indenfor deres fag og uddannelse, og her er netværket en kæmpe styrke.

Værktøjskasse

Få en lærling på krogen

Hvordan får man en lærling på krogen? 

"Få en lærling på krogen" er en værktøjskasse udarbejdet af Lærlingeindsatsen, der skal hjælpe jer medlemsvirksomheder med at tiltrække, rekruttere og onboarde lærlinge. Værktøjskassen består af konkrete værktøjer inden for tiltrækning, rekruttering og onboarding, som I enten kan vælge at lade jer inspirere af eller direkte anvende i jeres rekrutteringsproces.

Kontakt

Patricia Bjelke Jørgensen

Patricia Bjelke Jørgensen

Foreningskoordinator

Lisbeth Nordahl Heyde

Lisbeth Nordahl Heyde

Underdirektør