Onboarding

Find gode råd, værktøjer og andet materiale, der er relevant ved onboarding.

Inspiration

Hør, hvordan Oticon tager imod deres nye lærlinge

Lærlingeindsatsen var forbi Oticon for at høre mere om, hvordan de tager imod nye lærlinge. Hør Employer Branding Manager Mikal fortælle kort om, hvordan de sikrer, at deres nye lærlinge bliver taget imod, når de starter op i Oticon. På videoen kan du også møde Mathias, som er værktøjstekniker, der kort fortæller om, hvordan han oplevede sin introduktionsperiode i Oticon. 

Onboardning program

5 dages onboardingprogram

Når I har rekrutteret jeres nye lærling, er det næste skridt at sikre, at lærlingen får en positiv og struktureret opstartsperiode. Vi har derfor udarbejdet et onboardingprogram, som er et eksempel på et introduktionsforløb for lærlingens fem første arbejdsdage. Onboardingprogrammet kan I tilrette og anvende i forhold til jeres virksomhed. Onboardingprogrammet indeholder gode råd til, hvad I skal huske at have på plads i løbet af lærlingens første opstartsuge. 

Skabeloner

GUIDE TIL PRE- OG ONBOARDINGPROGRAM

Download

Kvalifikations
skema

Evaluering og dialog undervejs i praktikpladsforløbet

Når jeres nye lærling er startet op, er det vigtigt, at I tidligt i processen går i dialog i forhold til forventninger og samarbejde. Dialogen kan blandt andet handle om, hvad I forventer af jeres lærling både i forhold til de faglige opgaver, men også i forhold de personlige og sociale kompetencer. Vi har ladet os inspirere af Grundfos, som anvender et kvalifikationsvurderingsskema undervejs i praktikpladsforløbene.  

Formålet med skemaet er at sikre, at den praktikansvarlige og lærlingen sammen kan evaluere lærlingens indsats løbende og dermed på en konstruktiv og professionel måde tale om, hvis der er behov for forbedringer undervejs af enten faglig og/eller personlig karakter. På den måde kan den praktikansvarlige og lærlingen i fællesskab arbejde fokuseret med udvalgte områder, hvor lærlingen har mulighed for at forbedre sig. Det er vigtigt at understrege, at værktøjet aldrig kan stå alene, men altid er baseret på en løbende dialog mellem den praktikansvarlige og lærlingen.

Vejledninger

Kvalifikationsvurderingsskema

Download

Kontakt

Lise Andersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4543
  • Mobil +45 4022 7903
  • E-mail llan@di.dk