PI Analyser

Beskæftigelsesanalyse for 2018

Beskæftigelsen i procesindustrien er steget i de seneste at beskæftigelsen stiger.

I perioden 2008 til 2016 er beskæftigelsen i procesindustrien ekskl. medicinalindustrien faldet med godt 15.000 svarende til et fald på 19 pct. Faldet i beskæftigelsen i hele procesindustrien over perioden ligger dog kun på godt 8 pct., da der har været fremgang i beskæftigelsen i medicinalindustrien siden 2008.

Jonas Ginge Andersen
Skrevet af:

Jonas Ginge Andersen

Relateret indhold